Vill du ta emot barn i ditt hem som behöver akut hjälp? Som jourhem i Kungsbacka tar du emot barn med kort varsel som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid.

Vad är ett jourhem?

Jourhem är en person eller familj som tar emot barn i sitt hem när socialtjänsten i kommunen utreder barnets situation. Som jourhem är det viktigt att du bor i eller runt Kungsbacka.

Varför behövs jourhem?

Ett barn kan behöva bo i ett jourhem av många anledningar. Några exempel kan vara:

  • Föräldrar brister i omsorgen om barnet.
  • Det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk.
  • Barnet behöver ett tillfälligt boende på grund sitt eget beteende, till exempel kriminalitet.
  • Barnet är ett ensamkommande barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar.

Under tiden som jourhem kan du få förfrågan om att ta emot ett eller flera barn. Vi placerar varje enskilt barn hos dig under en kortare period. Du kan också ha perioder utan några barn.

Läs mer på Min insats

Min insats (Socialstyrelsen) Länk till annan webbplats. får du information om vad som ingår i uppdraget. Du får också reda på vad som krävs för att bli jourhem och vilket stöd och vilken ersättning du får. Dessutom kan du läsa personliga berättelser från dem som redan är jourhem.

Ansök om att bli jourhem

Är du intresserad av att bli jourhem kontakta oss på Familjehemsenheten i Kungsbacka.

Öppettider Familjehemsenheten

  • Måndag 8–18
  • Tisdag–torsdag 8–17
  • Fredag 8–15

Besöksadress Familjehemsenheten

Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka