Nyanländ i kommunen

Bild på två personer som sitter på en bänk

Välkommen till Kungsbacka! Vi vill att vår kommun ska vara en bra plats för alla att bo och utvecklas i. Vi arbetar för att du som nyanländ ska bli en självklar del i det samhälle som vi lever i

Första steget för dig när du har kommit till Kungsbacka kommun är att du blir kontaktad av Kompetenscentrum. Efter det får du hjälp och information om viktiga saker att göra, till exempel:

  • söka bostad
  • anmäla dig till skola
  • anmäla dina barn till skola och barnomsorg
  • få information om fritidsaktiviteter och kulturaktiviteter
  • få information om hälsovård
  • träffa Arbetsförmedlingen.

Du får all information med hjälp av tolk om du behöver det. Prata med Kompetenscentrum om du behöver tolk.

Plan för etablering

Efter det första mötet går vi vidare med din plan för etablering. Det är Arbetsförmedlingen som tar fram och samordnar planen, som gäller under två år. I planen ingår till exempel:

  • Information om samhället
  • Svenska för invandrare (SFI)
  • Hjälp med jobb och utbildning
  • Olika former av praktik

Träffa andra och hitta aktiviteter

Ett bra sätt att komma in i det nya samhället är att få kontakt med invånare som redan bor i kommunen. Det enklaste sättet att få kontakt med andra är att delta på olika aktiviteter. Kommunen, föreningar och andra organisationer erbjuder aktiviteter för dig som är ny i kommunen.


Aktiviteter för dig som nyanländ