Vägen till arbete för dig som nyanländ

Det finns många positiva effekter med att kunna försörja sig själv. Det kan göra att du snabbare lär dig svenska och blir inkluderad i samhället.

Vi arbetar för att du som nyanländ så snart som möjligt ska få arbetsträning, praktik, jobb eller utbildning. När du har ett uppehållstillstånd är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för att samordna och ge stöd till dig för att du ska få ett jobb.

Du får stödet som just du behöver

Att vara en del av en arbetsplats gör att du bland annat kan lära dig svenska och bli inkluderad i samhället. Det kan också göra att du mår bättre både psykiskt och fysiskt. Vi bygger vidare på just dina kompetenser. Vi erbjuder kortare utbildningar där du blandar teori, praktik och Svenska för invandrare (SFI). Detta leder ofta till att du snabbt får ett jobb.

Du bidrar till arbetslivet

Det finns ett stort behov eller brist på personal inom flera branscher. Här kan du som nyanländ bidra till arbetslivet och samhället. Det behövs fler människor som arbetar för att försörja en befolkning som blir äldre och företag behöver kunna anställa fler för att fortsätta växa.