SFI, Svenska för invandrare

Sfi är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Det finns olika kurser på olika språkliga nivåer. Utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter avgör vilken kurs du ska gå.

Behörighet

Du som är folkbokförd i Kungsbacka kommun och saknar grundkunskaper i svenska får läsa sfi inom vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 16. Alla som söker till sfi är garanterade plats.

Ekonomi

Utbildningen är kostnadsfri. Du får inget studiestöd från CSN när du läser sfi. Om du får ekonomisk ersättning från till exempel arbetsförmedlingen eller a-kassan måste du kontakta din handläggare innan du börjar studera.

Tre olika studievägar

Valet av studieväg beror bland annat på vilken utbildningsbakgrund du har. En kartläggning genomförs av den skola du ska studera hos. Då får du berätta om dina erfarenheter av utbildning och läsa och skriva text.

  • Studieväg 1 - Kurs A-B-C-D för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland.
  • Studieväg 2 - Kurs B-C-D med långsam eller normal studietakt.
  • Studieväg 3 - Kurs C-D med snabb studietakt för dig med mycket god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Kursplan för svenska för invandrare (sfi) på andra språk

På Skolverkets webbsida kan du läsa om kursplanen för sfi på flera olika språk. Länk till annan webbplats.

SFI för dig som kommit hit från Ukraina

Nu kan du som har kommit hit från Ukraina lära dig svenska på SFI. Du får gå på SFI från och med andra kalenderhalvåret det året du fyller 18 år. Du söker med ditt samordningsnummer.

Ansök till sfi

Du söker till sfi genom att göra en webbansökan.

Steg för steg-guide om hur du ansöker sfi Länk till annan webbplats.