Vanliga frågor och svar angående invasionen i Ukraina

Här samlar vi vanliga frågor och svar om invasionen i Ukraina. Vi uppdaterar kontinuerligt denna sida.

Frågor och svar om flyktingmottagande

Vad gäller för personer som söker sig till Sverige från Ukraina?

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainsk medborgare som har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

För att ansöka behöver man registrera sig hos Migrationsverket. Det är inte kommunen som tar emot anmälningar. Du kan registrera dig genom att besöka Migrationsverket i Kållered eller använda en e-tjänst.

Så ansöker du om skydd enligt massflyktsdirektivet

Migrationsverket har samlat information om vad som gäller för personer som söker sig till Sverige. Där finns även information på fler språk.

Situationen i Ukraina (Migrationsverket) Länk till annan webbplats.

Vad gäller för flyktingar som redan är i Kungsbacka kommun?

Flyktingar som anländer till Kungsbacka kommun ska registrera sig hos Migrationsverket. Det gäller både de som har boende och de som saknar boende. Du kan registrera dig genom att besöka Migrationsverket i Kållered eller använda en e-tjänst.

Så ansöker du om skydd enligt massflyktsdirektivet

Göteborg – Ansöka om asyl - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Mottagande av Ukrainska flyktingar i Kungsbacka kommun

Den 17 juni tog Migrationsverket beslut om fördelningen mellan kommunerna. Beslutet innebär att Kungsbacka kommun ska ta emot 330 flyktingar från Ukraina.

Detta enligt den nya nationella fördelningsmodellen som trädde i kraft den 1 juli. Syftet med den nya modellen är att skapa en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vad gäller boende för skyddsbehövande, enligt massflyktsdirektivet.

Även om Kungsbacka kommun kan komma att ta emot 330 personer så kommer inte alla att anlända samtidigt. Migrationsverket kommer att ge i uppdrag till kommunen att ta emot flyktingar och efter att Migrationsverket gjort en avisering har kommunen fyra veckor på sig att förbereda innan människorna anländer.

I ett första skede kommer flyktingarna att flytta in i lägenheter i Bukärrsgården som är ett före detta vård- och omsorgsboende. Vi har tidigare använt lokalerna som boende i samband med att kriget i Ukraina bröt ut.

Det kommer att anlända ett tiotal personer per vecka och kommunen är väl förberedd för ett de familjer, barn och vuxna som kommer ska få ett gott mottagande.

Har du frågor kring kommunens mottagande är du välkommen att kontakta Kungsbacka direkt: 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se

Så ansöker du om skydd enligt mass­flykts­di­rek­tivet

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att ukrainska medborgare som har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

För att ansöka behöver man registrera sig hos Migrationsverket Du kan registrera din ansökan på webben eller genom att besöka Migrationsverket personligen.

Du som ansöker i e-tjänsten och har ordnat ditt boende på egen hand behöver inte besöka Migrationsverket förrän efter att beslut om uppehållstillståndet är fattat. Du som behöver hjälp med boende måste besöka Migrationsverket i Kållered personligen, men gör gärna en ansökan i e-tjänsten innan du kommer så kan du få hjälp fortare.

För att kunna använda e-tjänsten behövs en e-postadress, en mobiltelefon och en digital kopia (foto) på pass eller id-handlingar för alla vuxna personer som omfattas av ansökan.

Migrationsverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

Migrationsverket i Kållered Länk till annan webbplats.

Flyktingar från Ukraina som ordnat boende själva men inte längre kan bo kvar

Du som kommit till Kungsbacka kommun från Ukraina på eget initiativ och inte längre kan bo kvar till exempel hos vänner eller en organisation måste då ta kontakt med Migrationsverket. De har ansvar för erbjuda dig ett tillfälligt boende. Om du inte har registrerat dig hos Migrationsverket så behöver du göra det. Kungsbacka kommun har inte möjlighet eller ansvar för att erbjuda eller förmedla bostad.

Ekonomiskt stöd

Du som kommer hit som flykting från Ukraina omfattas av massflyktsdirektivet. Du behöver anmäla sig hos Migrationsverket för att få möjlighet till ersättning. Det är inte kommunen som tar emot anmälningar. Flyktingar som anländer till Kungsbacka kommun ska registrera sig hos Migrationsverket i Kållered. Det gäller både de som har boende och de som saknar boende.

Migrationsverket Kållered Länk till annan webbplats.

Privatpersoner som på eget initiativ har tagit emot flyktingar i sin hem har för närvarande ingen möjlighet att få ekonomisk ersättning.

Husdjur som följer med flyktingar från Ukraina – vad gäller?

Här finns information från Jordbruksverket om vad som gäller för husdjur som följer med till Sverige. Rysslands invasion av Ukraina - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Skolgång för flyktingar

Kommunen har ett ansvar för att ge skolgång för barn som är under 18 år. Vi har stor vana att ta emot nyanlända barn i våra skolor och är förberedda på att ta emot barn som flytt från Ukraina.

Familjer med barn är välkomna till modulen Välkommen till Kungsbacka. Den ligger i Kompetenscentrums lokaler i centrala Kungsbacka, Södra Torggatan 16, vid torget ovanför Hemköp. Här får vårdnadshavare stöd för att skriva in elever i skola, språkintroduktion på gymnasiet och vid behov ansöka om plats i förskola, utifrån de regler som gäller för att få plats.

Öppettider modulen

  • Måndag klockan 10-12

Personal från modulen planerar för att vid behov även besöka större boenden för att på plats hjälpa till med frågor om skola för barnen med mera.

Personer från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige och kan lära sig svenska på SFI. Tillträde på SFI gäller från och med andra kalenderhalvåret det året personen har fyllt 18 år. Man ansöker med sitt samordningsnummer.

På Skolverkets hemsida finns stöd för vår hantering.

Välkommen till den svenska skolan, information på ukrainska (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Nyanlända barns rätt till utbildning (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Regler för plats i förskola

Regler om vem har rätt till sfi Länk till annan webbplats.

Steg för steg-guide om hur man ansöker till sfi Länk till annan webbplats.

Arbete för flyktingar från Ukraina

Europeiska unionen har aktiverat massflyktsdirektivet om tillfälligt skydd för flyktingar från Ukraina. Det innebär att personer från Ukraina erbjuds tillfälliga uppehålls- och arbetstillstånd i EU-länder.

Ukrainska medborgare som kommit till Sverige behöver registrera sig hos Migrationsverket för att de ska ha rätt att arbeta i landet. Det är först när hen har fått ett tillfälligt uppehålls-​ och arbetstillstånd av Migrationsverket som det är möjligt att arbeta i Sverige.

Behöver man stöd och hjälp med att hitta jobb i Sverige kan man registrera sig hos arbetsförmedlingen. När du är registrerad kommer arbetsförmedlingen att erbjuda ett planeringssamtal med en arbetsförmedlare och tolk kan tillhandahållas vid behov.

Du behöver också ansöka om ett samordningsnummer hos Skatteverket för att kunna öppna ett bankkonto vilket man behöver för att kunna få lön utbetald.

Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Skatteverket Länk till annan webbplats.

Vill du hjälpa till?

Många hör av sig och det värmer att så många vill hjälpa till. Just nu är det oklart vilka frivilliginsatser som det kommer finnas behov av.

Vill du komma i kontakt med någon hjälporganisation i kommunen? Kontakta Pia Burwall, samordnare för frivilliginsatser:

Vill du själv hjälpa till med en insats baserat på din egen tid, men vet inte på vilket sätt? Kontakta Linda Nilsson, Verksamhetsledare på Frivilligcenter GoKungsbacka.

Frivilligcenter GoKungsbackas arbete Länk till annan webbplats.

Boende för flyktingar

Migrationsverket ansvarar för tillfälligt boende till de personer som är asylsökande eller har tillfälligt tillstånd enligt massflyktsdirektivet. Kungsbacka kommun kan vid behov stötta med evakueringsboende där flyktingar kan bo under en kortare period.

Kommunen har lokaler som kan användas när det uppstår behov. Tanken är att det är tillfälligt boende som snabbt ska kunna tas i bruk och ge tak över huvudet och trygghet.

De lokaler som kan användas användas i första hand är:

  • lägenheterna i Anneberg som också kallas för Tempohusen.
  • före detta Bukärrsgårdens vård- och omsorgsboende i Särö.
  • Tingsbergshallen (om det behövs ytterligare platser).

Vill du hjälpa till med boende? Då kan du ta kontakt med Pia Burwall, samordnare för frivilliginsatser:

Vill du själv hjälpa till med en insats baserat på din egen tid, men vet inte på vilket sätt? Kontakta Linda Nilsson, Verksamhetsledare på Frivilligcenter GoKungsbacka.

Frivilligcenter GoKungsbackas Länk till annan webbplats.

Mötesplatser och aktiviteter för ukrainska flyktingar och värdfamiljer

Språkkafé på Kulturhuset Fyren

Tisdagar drop-in klockan 16-17.30, Borgmästaregatan 6, Kungsbacka.

Nyanlända och Kungsbackabor träffas över en fika och pratar på lätt svenska.

Röda Korset

På fredagar klockan 12-15 kan ukrainska flyktingar hämta kläder gratis på Verkstadsgatan 4, Kungsbacka. I lokalen finns möjligheter att fika.

Familjehem för Ukrainska flyktingbarn

För att möta ett eventuellt framtida behov av familjehem till ensamkommande barn på flykt kan du som bor i Kungsbacka kommun anmäla ditt intresse till att bli familjehem.

Anmäl intresse att bli familjehem Länk till annan webbplats.

Behöver du stöd för hantera barns oro?

Hälso- och sjukvård för flyktingar - vad gäller?

På Migrationsverkets hemsida hittar du information om vad som gäller för flyktingars möjligheter till hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvård för asylsökande - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Information in english

How to apply for protec­tion under the Tempo­rary Protec­tion Directive

You can get a residence permit with temporary protection under the Temporary Protection Directive if you are Ukrainian citizen and were a resident of Ukraine prior to 24 February 2022.

You can register your application online or by visiting the Swedish Migration Agency in person. If you apply via the e-service and have made your own housing arrangements, you do not need to visit the Swedish Migration Agency until after we have made a decision.

If you need the Swedish Migration Agency’s help with housing you must visit us in person. If you submit an application via the e-service before you visit us, we can help you faster when you arrive.

Requi­re­ments for using the e-service is an e-mail address, a mobile phone and a digital copy (photo) of the passport or ID documents of all adults covered by your application (read more about how to make correct passport copies).

E-service for applying for resi­dence permits with tempo­rary protec­tion External link.

Swedish Migration Agency in Kållered External link.

Work for refugees from Ukraine

The European Union has activated the Temporary Protection Directive. This means that persons from Ukraine will be offered temporary residence and work permits in EU countries.

Ukrainian citizens who have come to Sweden need to register with the Swedish Migration Board in order for them to have the right to work in the country. It is only when you have received a temporary residence and work permit from the Swedish Migration Board that it is possible to work in Sweden.

If you are covered by the Temporary Protection Directive and you need support in finding work in Sweden, you can register at the Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen). Once you are registered, you will be offered a planning discussion with an employment officer and an interpreter can be provided if needed.

You also need to apply for a coordination number with the Swedish Tax Agency to be able to open a bank account, which you need to be able to get your salary paid.

Swedish Migration Board External link.

Swedish Public Employment Service External link.

Swedish Tax Agency External link.

Krisberedskap

Källkritik

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet genom att inte sprida rykten och vara källkritisk.
Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Källkritik på msb.se Länk till annan webbplats.

Få bekräftad information på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Skyddsrum: MSB och fastighetsägaren ansvarar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bestämmer hur många skyddsrum det ska finnas. Fastighetsägare har ansvar att underhålla sina skyddsrum och färdigställa dem för användning inom 48 timmar.

Vad är ett skyddsrum?

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från till exempel giftiga gaser.

Var finns skyddsrummen?

Du hittar var skyddsrum finns genom att

  • söka i kartan på msb.se. MSB:s skyddsrumskarta. Länk till annan webbplats.
  • mejla MSB på skyddsrum@msb.se och begär ett registerutdrag. Ange kommun, fastighetsbeteckning och om möjligt gatuadress för aktuell byggnad.
  • leta efter skylten. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

Din hemberedskap vid samhällsstörningar

På vår sida om hemberedskap kan du hitta information om hur du packar din krislåda, skyddsrum, och svar på vanliga frågor vid händelse av kris.

Din hemberedskap vid samhällsstörningar

Du kan också läsa mer på MSB:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Krisberedskap i Kungsbacka

I Kungsbacka kommun finns god beredskap om det skulle inträffa en allvarlig händelse, kris eller annan samhällsstörning. Här finns samlad information om kommunens krisberedskap.

Krisberedskap

Kommunen är en del av Sveriges totalförsvar. Totalförsvar består av både det militära och civila försvaret, och handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Totalförsvar och civilt försvar (msb.se) Länk till annan webbplats.

Jodtabletter

Vid en eventuell händelse på ett kärnkraftverk i Ukraina med utsläpp av radioaktiv jod finns det ingen anledning att ta jodtabletter i Sverige. För mer information hänvisas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina (Strålsäkerhetsmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Säkerhetsläget

Ryssland har invaderat Ukraina. Därför har det blivit mindre säkert i världen.
Just nu är det inte risk för krig i Sverige, men det är bra att hålla sig informerad om läget.

Här kan du läsa mer om säkerhetsläget i världen och i Sverige: