Information med anledning av invasionen i Ukraina

Med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina följer Kungsbacka, via länsstyrelsen, den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen med särskilt fokus på hur den kan påverka Kungsbacka och Halland.

Det är viktigt att ha med sig att information som är aktuell idag kan vara inaktuell imorgon, och läget kan ändras snabbt. Vi håller informationen uppdaterad löpande här på vår hemsida.

Vanliga frågor

Vi får många frågor om flyktingsamordning och hemberedskap. Här hittar du vanliga frågor och svar angående invasionen i Ukraina.

Kommunen samverkar med länsstyrelsen

Det är länsstyrelsen som är den högsta civila regionala totalförsvarsmyndigheten. Det innebär att det är länsstyrelsen som har det övergripandet ansvaret för beredskap och flyktingmottagande och har kontakt med andra myndigheter och samverkar tätt med oss på kommunen.

Samverkan och förberedelser i Halland för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina (länsstyrelsen Halland) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen följer den säkerhetspolitiska utvecklingen (länsstyrelsen Halland) Länk till annan webbplats.

Mottagande av flyktingar från Ukraina

Det är Migrationsverket ansvarar för registrering och boende för flyktingar i från Ukraina. Kungsbacka kommun kan vid behov stötta med evakueringsboende där flyktingar kan bo under en kortare period.

Vill du hjälpa till?

Många hör av sig och det värmer att se att så många vill hjälpa till. Just nu vet vi inte hur stort behovet är och i vilken omfattning frivilliga insatser kommer att behövas. Vi har kontakt och samarbetar med flera hjälporganisationer i kommunen som gör olika insatser för ukrainska flyktingar.

Vill du komma i kontakt med någon hjälporganisation i kommunen? Kontakta Pia Burwall, samordnare för frivilliga organisationer.

Om du känner oro

Alla reagerar olika i oroliga tider. Om du känner dig orolig, nedstämd eller har svårt att sova finns det råd och stöd till dig här:

Stöd vid oro (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Lättläst och andra språk

Här finns information på andra språk, till exempel engelska, arabiska och somaliska om hur du kan förbereda dig inför en kris. Det finns också information om kriget i Ukraina på engelska.