Brottsförebyggande arbete

Kungsbacka kommun ska vara en trygg och säker plats. Vi arbetar därför tillsammans för att förebygga brott och skapa trygghet.

Kommunen ska vara en trygg och säker plats för alla som bor, vistas och är här. Alla har rätt att röra sig fritt överallt och vi vill att alla invånare ska känna sig trygga och kunna ta del av det som finns och händer här. Vi arbetar för att minska brottsligheten och öka invånarnas trygghet och samarbetar med Polisen och lokala brottsförebyggande rådet i Kungsbacka. Vi har även ett bra samarbete med fastighetsägare, företag, föreningar och olika organisationer.

I det brottsförebyggande arbetet arbetar vi med frågor som bland annat handlar om organiserad brottslighet, hot och våld och våldsbejakande extremism.

Du som invånare är en viktig del i arbetet

Det brottsförebyggande arbetet är allas ansvar och kräver ett brett engagemang. Du som invånare är en viktig del i arbetet och kan vara med och bidra på olika sätt. Detta är några exempel på vad du som invånare kan göra för att aktivt delta i det brottsförebyggande arbetet i kommunen:

  • Nattvandra.
  • Samverka med dina grannar.
  • Svara på trygghetsundersökningar.

Brottsförebyggande rådet i Kungsbacka

Lokala brottsförebyggande rådet stödjer, uppmuntrar och driver insatser som ökar tryggheten och minskar brottsligheten i kommunen. I brottsförebyggande rådet ingår representanter från olika förvaltningar inom kommunen och polisen.

Med samverkan i centrum – En film om att arbeta kunskapsbaserat - YouTube Länk till annan webbplats.

Överenskommelse med Polisen

Vi har varje år en överenskommelse med Polisen. I överenskommelsen tar vi fram gemensamma utvecklingsområden och prioriterade målområden. Läs mer om vår årliga överenskommelse med Polisen.