Våldsbejakande extremism

Vi arbetar aktivt för att uppmärksamma och hantera människor som riskerar att bli rekryterade till våldsbejakande grupper eller som riskerar att utföra våldsbejakande handlingar.

Kungsbacka kommun ska möta invånarens behov av trygghet. Vår vision är en nolltolerans mot kriminalitet och våld. En del i det arbetet är att förhindra att våldsbejakande extremism förekommer så att odemokratiska krafter inte får fäste i samhället.

Vad är våldsbejakande extremism?

Begreppet våldsbejakande extremism beskriver rörelser, ideologier eller personer som utövar våld och eller annan allvarlig brottslighet för att förändra samhället i den riktning som de önskar.

Vet eller misstänker du något?

Känner du någon som tänker utföra en våldsbejakande handling? Då ska du kontakta Polisen – ring 112.