En skylt om grannsamverkan i ett bostadsområde.

Risken för inbrott i ditt hem kan minska med upp till 25 procent om du engagerar dig, är vaksam och samarbetar med dina grannar.

Du och dina grannar kan tillsammans starta upp grannsamverkan. Då får ni dekaler till era hus, skyltar på er väg och regelbundet brottsförebyggande information. Genom att vi alla hjälps åt kan vi öka tryggheten och minska risken för brott i bostadsområden.

Så startar du upp grannsamverkan

För att starta grannsamverkan i ditt bostadsområde kontaktar du först dina grannar och stämmer av intresset för att starta upp. Om du och dina grannar är överens kontaktar ni den lokala polisen eller kommunen.

Ni ska utse en kontaktperson i området som är länken mellan er boende och polisen och kommunen.

Att delta i grannsamverkan är gratis. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Informationsträffar i grannsamverkan

Välkommen på informationsträffar som vi har på polishuset flera gånger om året. Då får ni som bor i området mer kunskap om hur grannsamverkan fungerar, veta hur polisen arbetar med grannsamverkan och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Det är gratis att delta och på plats finns representanter från kommunens brottsförebyggande råd och Polisen som ni kan ställa frågor till.

Nästa informationsträff

8 maj 18-19.30
Adress: Storgatan 37, Kungsbacka

Anmäl dig till informationsträff

Anmäl dig om du vill komma på informationsträffen: simon.wallengren@kungsbacka.se