Överenskommelse polis och kommun

Kungsbacka kommun är en av Sveriges tryggaste. Trots det jobbar vi på att bli ännu bättre. I vårt samarbete med polisen lokalt tittar vi gemensamt på utvecklingsområden för att öka tryggheten för alla i Kungsbacka kommun.

Varje år har vi en överenskommelse med polisen. I överenskommelsen tar vi fram gemensamma utvecklingsområden och prioriterade målområden som vi ska jobba med och mot.

Överenskommelsen utgår bland annat från resultaten i den invånardialog om trygghet som vi genomför varje år.

Trygghetsundersökning 2021

Vartannat år tar kommun och polis fram medborgarlöften med konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Kungsbacka.

Medborgarlöften 2023–2026