Räddningstjänst

Kungsbacka kommuns räddningstjänst arbetar med räddningstjänst och förebyggande brandskydd.

Kungsbacka kommuns räddningstjänst ingår i Räddningstjänsten Storgöteborg, tillsammans med räddningstjänsterna i Göteborg, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille.

Inom Räddningstjänsten Storgöteborg finns 11 heltidsbrandstationer. De är utspridda i de sex kommunerna för att snabbt kunna hjälpa till vid en brand eller olycka. I Kungsbacka kommun finns en heltidsbrandstation i Kungsbacka tätort, samt en beredskapsstation i Frillesås.