Kris och beredskap

Alla ingångar

 • Krisberedskap

  Krisberedskapen bygger på att vi i vår normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar mindre störningar och olyckor. Vid allv ...

 • Din hemberedskap

  Vid en samhällsstörning kommer hjälpen att först gå till de som bäst behöver den. De flesta av oss behöver därför vara beredda på ...

 • Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

  Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart ho ...

 • Kärnenergiberedskap

  I Sverige ansvarar Länsstyrelsen för räddningstjänsten vid utsläpp från en kärnteknisk anläggning som Ringhals kärnkraftverk.

 • Skyddsrum

  Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Här får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för ...

 • Lokala risker och sårbarhet

  Sverige och Kungsbacka kommun är en trygg och säker plats för det mesta så finns det risker även här. Kommunen har ett ansvar att ...

 • Vanliga frågor vid händelse av samhällsstörning

  Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället kan man ha många frågor om hur man ska ag ...

 • Kungsbacka kommuns krigsorganisation

  Som en del i arbetet med att bygga upp Sveriges totalförsvar ska myndigheter, regioner och kommuner säkerställa att samhällsviktig ...