Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och tv, som ibland föregås av utomhussignalen ”Hesa Fredrik”.

VMA används vid olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller stora bränder. Larmet betyder att något har hänt som folk behöver få veta.

VMA-larmets signal låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.
Detta upprepas under cirka två minuter. Varningen kan gälla till exempel utsläpp av giftig gas.

När faran är över ljuder en ny signal. Signalen känns igen genom en lång sammanhängande signal

Vad ska jag göra vid ett VMA?

Gå inomhus, stäng alla dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.

Var kan jag hitta kommunens information om händelsen?

På www.kungsbacka.se kommer Kungsbacka kommun fortlöpande att ge uppdateringar om händelsen. Vi samarbetar med räddningsledare och andra myndigheter för att ha en samlad bild om situationen och vilka åtgärder som ska vidtas. Kan även kompletteras med information via www.krisinformation.se Länk till annan webbplats., via upplysningsnumret 113 13, Kungsbacka Direkt eller lokal media.

Jag hör inte VMA-tutan, hur ska jag veta att något har hänt?

Larmet via tutor, även kallat “Hesa Fredrik”, finns bara i vissa tätorter. Viktiga meddelanden fås via TV eller radio. Blåljusmyndigheter som polis och räddningstjänst har också möjlighet att åka runt med högtalarbilar. Den lokala P4-kanalen är viktig, se till att du har en batteridriven radio så att du även kan ta del av samhällsviktig information vid elavbrott. Apparna Krisinformation och Sveriges Radio är bra komplement, med påslagna pushnotiser får man dessa meddelanden.

Test av signalen för VMA

Fyra gånger per år testas utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande. Testet görs för att kontrollera att tutorna fungerar och för att de personer som hanterar systemet ska få öva.

Testerna sker den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15. Då hörs signalen för viktigt meddelande och Sveriges Radio läser upp information om provet. Testet avslutas klockan 15.05 med signalen för faran över. Om nationaldagen den 6 juni infaller på en måndag så testas utomhusvarningssystemet den 13 juni istället.

Test av varningsmottagare

Test av varningssystem (Länsstyrelsen i Halland) Länk till annan webbplats.