Kärnenergiberedskap

I Sverige ansvarar Länsstyrelsen för räddningstjänsten vid utsläpp från en kärnteknisk anläggning som Ringhals kärnkraftverk.

Vill du veta mer om varningssystem, larm och hur du skyddar dig kan du läsa om detta på kärnberedskap (Länsstyrelsen Halland Länk till annan webbplats.).

Kommunens roll vid en kärnkraftsolycka

Kommunen har flera samhällsviktiga verksamheter som alltid måste fungera. Även vid en olycka vid Ringhals kärnkraftverk behöver dessa drivas vidare och det behöver kommunen planera för. Flera av dessa verksamheter är för personer som kan ha svårt att förflytta sig själva vid en evakuering, som till exempel barn och personer inom äldreomsorgen. Därför behöver vi som kommun ha en särskild planering för detta.

Kommunen har också ansvar för att upprätta en utrymningsplats. Vår utrymningsplats blir på Aranäsgymnasiet i centrala Kungsbacka. Den som behöver ta sig till utrymningsplatsen erbjuds hjälp med krisstöd, information, logi, enklare mat och eventuell sanering.

Beredskapszoner

Området kring ett kärnkraftverk är indelat i två beredskapszoner – en inre och en yttre beredskapszon. Närmast kärnkraftverket finns den inre beredskapszonen som sträcker sig ungefär fem kilometer ut från kärnkraftverket. Området ut till 25 kilometer från kärnkraftverket kallas för den yttre beredskapszonen.

Kärnenergiberedskap Länsstyrelsen i Halland Länk till annan webbplats.

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Varningsmottagare

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) delar ut varningsmottagare till hushåll inom beredskapszonen i samverkan med Länsstyrelsen i Hallands län.

Mer information om varningsmottagaren finns hos Länsstyrelsen i Halland Länk till annan webbplats.