Kärnenergiberedskap

I Sverige ansvarar Länsstyrelsen för räddningstjänsten vid utsläpp från en kärnteknisk anläggning som Ringhals kärnkraftverk.

Vill du veta mer om varningssystem, larm och hur du skyddar dig kan du läsa om detta på kärnberedskap (Länsstyrelsen Halland Länk till annan webbplats.).

Kommunens roll vid en kärnkraftsolycka

Kommunen har flera samhällsviktiga verksamheter som alltid måste fungera. Även vid en olycka vid Ringhals kärnkraftverk behöver dessa drivas vidare och det behöver kommunen planera för. Flera av dessa verksamheter är för personer som kan ha svårt att förflytta sig själva vid en evakuering, som till exempel barn och personer inom äldreomsorgen. Därför behöver vi som kommun ha en särskild planering för detta.

Kommunen har också ansvar för att upprätta en utrymningsplats. Vår utrymningsplats blir på Aranäsgymnasiet i centrala Kungsbacka. Den som behöver ta sig till utrymningsplatsen erbjuds hjälp med krisstöd, information, logi, enklare mat och eventuell sanering.

Arbetet med nya beredskapszoner

Regeringen har beslutat att göra förändringar i planeringen för kärnkraftsolyckor. Det innebär bland annat att de så kallade beredskapszonerna kommer att förändras. I dagsläget är det bara de södra delarna av kommunen som ligger inom beredskapszon. Från och med 1 juli 2022 kommer större delen av kommunen ingå i den yttre beredskapszonen. Förändringen är viktig för att förbättra möjligheterna att genomföra effektiva skyddsåtgärder i samband med en kärnkraftsolycka. Vi arbetar med att uppdatera våra planer enligt de nya förändringarna. Mer information om de nya zonerna finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats..