Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. Här får du veta mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem.

Var finns skyddsrum?

Skyddsrum finns i huvudsak i tätorter. Hitta ditt närmaste skyddsrum i Kungsbacka via MSB:s kartportal Länk till annan webbplats.. Att känna till ditt närmsta skyddsrum är en del av hemberedskapen. Alla fastigheter med skyddsrum är märkta med skyddsrumsskylt på husfasaden. Lär dig mer om skyddsrum hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats..

Hur många skyddsrum finns det?

I Kungsbacka kommun finns det enligt MSB skyddsrumskarta 167 skyddsrum. I Sverige finns det totalt cirka 65 000 skyddsrum med plats för 7 miljoner människor. Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Skyddsrum är bara ett av flera sätt att skydda befolkningen vid fara under höjd beredskap, andra är till exempel utrymning.

Vem ska bege sig vart?

Du tar dig till det skyddsrum som är närmast.

Vem ansvarar för att iordningställa skyddsrummen?

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret för skyddsrum. När ett skyddsrum är klart att användas ska det finnas vatten upptappat i kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Iordningställandet får ta max 48 timmar. Mat och exempelvis hygienprodukter finns inte i skyddsrummen. Det behöver du ta med själv. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ansvarar för tillsyn av skyddsrum.

Vem beslutar om evakuering?

Räddningstjänst, Polis och Länsstyrelsen kan fatta beslut om evakuering. Information om evakuering kommer från myndigheter via VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Lyssna på Sveriges Radio P4.

Finns det planer på att färdigställa fler?

Eventuell nyproduktion av skyddsrum utgår från bedömd hotbild samt regeringens och riksdagens inriktning för skyddsrumsverksamheten. MSB har nyligen fått i uppgift att utreda behovet av befolkningsskydd. I den utredningen är skyddsrum en del tillsammans med frågor om tillgång till skyddsmasker, filter och mycket annat.

Får jag ta med mig mina husdjur till skyddsrummet?

Nej, skyddsrummen är endast avsedda för människor.