Här kan du läsa om medborgarlöftena för 2023–2026 som kommunen och polisen tar fram tillsammans.

Polisen och kommunen jobbar tillsammans

Sedan 2010 arbetar Kungsbacka kommun och polisen utifrån en gemensam samverkansöverenskommelse för att öka tryggheten och minska brottsligheten för invånare och verksamma i Kungsbacka.

Vi har lyssnat på vad invånarna tycker

Vi pratar med Kungsbackas invånare om trygghet. Svaren från invånardialogen, tillsammans med polisens och kommunens lägesbilder, har resulterat i löften om hur vi ska jobba brottsförebyggande för trygghet de kommande fyra åren i Kungsbacka kommun.

Medborgarlöften inom tre område

Medborgarlöften innebär konkreta aktiviteter som vi lovar att genomföra under de kommande fyra åren. Löftena för 2023–2026 utgår från de tre områdena barn och ungas brottsutsatthet, trygga beteenden i trafiken och tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet.

Läs om medborgarlöftena som kommunen och polisen lovar inom varje område: