Båtar som ligger i en hamn

Risken för brott kan minska om du engagerar dig, är vaksam och samarbetar med dina båtplatsgrannar.

Genom att vi alla hjälps åt kan vi öka tryggheten och minska risken för brott som till exempel att motorer och båtar blir stulna.

Du och dina båtplatsgrannar kan tillsammans starta upp båtsamverkan. Då får ni skyltar som talar om att ni har båtsamverkan i er hamn, brygga eller förening. Ni får också regelbundet brottsförebyggande information. I båtsamverkan utses en kontaktperson och den får chansen att en gång per år träffa andra kontaktpersoner och dela erfarenheter.

Polisen och Brå organiserar arbetet

Polisen och Brottsförebyggande rådet (Brå) i Kungsbacka kommun organiserar arbetet tillsammans med försäkringsbolag, larmtjänst och båtklubbarna.

Så startar du upp båtsamverkan

För att starta båtsamverkan kontaktar du först dina båtplatsgrannar och stämmer av intresset för att starta upp. Om du och dina grannar är överens kontaktar ni den lokala polisen eller kommunen.

Ni ska utse en kontaktperson som är länken mellan er och polisen och kommunen.

Det är gratis att delta i båtsamverkan. Vill du veta mer? Kontakta din lokala polis, kommunen eller ditt försäkringsbolag.