Sverige är medlem i Nato

Sverige är nu fullvärdig medlem i försvarsalliansen Nato. Det innebär att vi deltar fullt ut i Natos verksamhet och beslutsfattande.

Natomedlemskapet bidrar till säkerhet och stabilitet i Sveriges närområde och i Europa. Det betyder också att vi står upp för alliansens värdegemenskap som är frihet, demokrati och rättsstatens principer.

Natomedlemskapet är en angelägenhet för hela samhället och en central utgångspunkt för uppbyggnaden av totalförsvaret, det vill säga det militära och det civila försvaret. I detta arbete har även den enskilde, civilsamhället och näringslivet avgörande roller och alla behövs.

Natos syfte

Som medlem i Nato måste Sverige både kunna ge och ta emot militärt stöd. Natos främsta syfte är att värna medlemmarnas självständighet och territoriella integritet samt garantera alla medlemsländers frihet och säkerhet.

Frågor och svar

Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB) kan du få mer information om vad det här innebär för Sverige. Där beskrivs bland annat hur Nato som organisation fungerar, vad medlemskapet innebär för Sverige och hur det påverkar dig som individ. Där finns också information översatt på andra språk än svenska, på lättläst svenska samt filmer som är syn- och teckenspråkstolkade.

Värt att veta om Nato (MSB) Länk till annan webbplats.