Ansök om plats och regler

Barn leker med en färgglad leksaksbil.

Här hittar du information om hur du ansöker om plats i förskolan, svarar på ett erbjudande och anger ditt schema med mera.

Ansöka om plats

När ditt barn är ett år och du arbetar, studerar, är föräldraledig med annat barn eller arbetssökande kan ditt barn vara i förskolan eller hos en dagbarnvårdare.

 • Du kan ansöka om plats tidigast sex månader innan du behöver platsen.
 • Du kan ange upp till tre olika alternativ. Vi vill möta dina önskemål men i vissa geografiska områden kan det ibland vara brist på platser och då kan du få ett annat erbjudande.
 • För att vi ska kunna erbjuda en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem måste ditt barn vara folkbokfört i Kungsbacka kommun.

Du har möjlighet att ansöka om plats i Kungsbacka även om du inte ännu flyttat hit. Kungsbacka kommun har ett avtal med kommunerna inom Göteborgsregionen samt kommunerna Mark och Varberg. Det innebär bland annat att om du flyttar får ditt barn behålla sin plats tills dess att den nya kommunen kan erbjuda plats. För att få behålla platsen behöver du få ett godkännande från båda kommunerna.

Använd e-tjänsten

För att ansöka, tacka ja eller nej till erbjudande eller säga upp din plats använder du i första hand vår e-tjänst. Har du en e-legitimation kan du använda den för att:

 • Ansöka om plats.
 • Svara på erbjudande om plats.
 • Säga upp plats.
 • Lämna eller ändra din inkomst och ange det som vi kallar taxekategori.
 • Ändra kontaktuppgifter och lämna din e-postadress.

Har du inte en e-legitimation kan du endast använda e-tjänsten för att ansöka om plats. För övrig information som behövs finns blanketter.

Ansöka om plats på en fristående förskola eller i pedagogisk omsorg

I Kungsbacka finns även förskolor och dagbarnvårdare som drivs av en annan huvudman än kommunen, en fristående aktör. Är du intresserad av en plats på fristående förskola eller i pedagogisk omsorg ansöker du direkt hos dem.

Via sidan Plats på fristående förskola eller pedagogisk omsorg hittar du mer information om hur det fungerar.

Turordning för att få plats

När vi erbjuder plats på förskola, i pedagogisk omsorg eller på fritidshemmet utgår vi från de önskemål du lämnat i din ansökan. Om det inte finns tillräckligt med plats på en förskola eller hos en dagbarnvårdare för att kunna möta dina önskemål har vi en turordning:

 1. Barn som förlorat nuvarande plats på grund av en förändring i kommunal verksamhet, till exempel att barnets förskola stängts.
 2. Barn som har rätt till plats utifrån behov av särskilt stöd och barn som har behov på grund av familjens situation i övrigt. (Enligt beskrivning i skollagen kapitel 8.)
 3. Efter anmälningsdatum, det vill säga det datum som vi fått in din ansökan. Ansökan kan tidigast göras 6 månader innan du behöver platsen.

Allmän förskola för barn från tre år

Allmän förskola innebär att alla barn har rätt till plats på förskolan 15 timmar per vecka från och med 1 augusti det år de fyller tre år.

Det kostar inget när ditt barn deltar i allmän förskola.

Går ditt barn mer än 15 timmar anpassas din avgift under den period som ditt barn har rätt till allmän förskola.

Ange behov av tid i Vklass

Schema utifrån arbets- eller studietid och restid

Om du arbetar eller studerar får ditt barn vara på förskolan, i pedagogisk omsorg eller på fritidshem under den tid som du arbetar eller studerar samt restiden till och från arbetet eller skolan. Du lägger in ditt barns schema utifrån detta i systemet Vklass.

Är du arbetsökande eller föräldraledig med barn 1-5 år har ditt barn rätt till 15 timmar per vecka i förskola. Mer information om vad som gäller i dessa fall kan du hitta under Frågor och svar om förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Har du fått en ny plats för ditt barn kan du registrera schema tidigast två veckor innan barnet börjar sin placering. Det gäller även om barnet byter förskola eller fritidshem.

Ändra schema

Om du vill ändra ett schema och tiderna ligger mellan 6.30 och 17.30 kan det nya schemat tidigast börja gälla efter tre dagar.

En ändring av schema som innebär att tiderna ligger utanför tiderna 6.30-17.30 så behöver rektor eller enhetschef besluta om godkännande. Det görs inom 21 dagar.

Logga in i V-klass Länk till annan webbplats.

Säga upp plats

Du kan göra din uppsägning i e-tjänsten eller skriftligt på blankett. Uppsägningstiden för en plats i kommunens förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg är 30 kalenderdagar, du betalar din avgift under hela uppsägningstiden.

Om du byter till en annan av de kommunala förskolorna eller fritidshemmen behöver du inte säga upp platsen.

Behov av plats under skollov

Om ditt barn inte behöver fritidshem under skolterminerna men behöver en plats under skolloven finns möjlighet att ansöka om lovomsorg på fritidshem. Det gör du med vår blankett.

Öppettider vid planeringsdagar och på sommaren

Fyra dagar per år kan förskolan, dagbarnvårdaren eller fritidshemmet ha stängt för att personalen ska få möjlighet till gemensam planering och kompetensutveckling. Om du behöver omsorg dessa dagar så ordnar vi ett alternativ, vanligast är att det blir på en annan förskola eller fritidshem. Information om vilka datum det gäller får du via Vklass.

Under veckorna 28-31 anpassar vi vår verksamhet efter behoven. Vi har endast några enheter öppna och på dessa är det oftast inte ordinarie personal som arbetar. Inför sommaren får du information från förskolan eller fritidshemmet om vad som gäller och frågor om hur ditt barns behov ser ut.