Modersmål

En elev och lärare pratar med varandra.

Genom modersmålsundervisning får du som är elev möjlighet att utveckla dina kunskaper i och om ditt språk.

Vem får läsa sitt modersmål som ämne?

Elever som går i grundskola, anpassad grundskola, gymnasiet eller anpassad gymnasieskola har möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.

För att kunna bli erbjuden modersmålsundervisning gäller att

  • En eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • Språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket och för gymnasiet krävs goda kunskaper.
  • Det finns minst fem elever inom kommunen som har rätt till, och vill få, undervisning i språket. Det måste också finnas en lämplig lärare i det aktuella språket.

Även den som är adopterad och har grundläggande kunskaper i sitt modersmål kan erbjudas undervisning i språket.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning. För dessa elever finns inte krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. Det behöver inte heller finnas fem elever som vill ha undervisning. Det måste också finnas en lämplig lärare i det aktuella språket

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Ansökan, närvaro och uppsägning

Det är elevens vårdnadshavare eller myndig elev som ansöker om modersmålsundervisning. Ansökan görs via vår e-tjänst.

När elev tackat ja till att delta i modersmålsundervisning är det obligatoriskt att närvara. Om eleven vill sluta med modersmålsundervisning ska platsen sägas upp via e-tjänsten.

Elever i förskoleklass till årskurs 5

Eleverna erbjuds undervisning på fasta tider efter ordinarie skoltid. Eleven är på sin hemskola eller en skola i närheten. När det är aktuellt för elever att ta sig till en annan skola ansvarar hemskolan för att det sker på ett säkert sätt.

Elev som behöver ta sig till en annan skola för undervisning i sitt modersmål får busskort om det behövs för att kunna ta sig dit. Det är elevens hemskola som delar ut busskortet.

Elever i årskurs 6-9 samt gymnasiet

I de allra flesta fall erbjuds undervisningen på skolor i centrala Kungsbacka under fasta tider efter ordinarie skoltid.

Elev som behöver ta sig till en annan skola för undervisning i sitt modersmål får busskort om det behövs för att kunna ta sig dit. Det är elevens hemskola som delar ut busskortet.

Gymnasieelever som läser modersmål gör det tillsammans med elever i grundskolan eller i egen grupp, beroende på antal elever. Gymnasiekurser i modersmål genomförs på en gymnasieskola om det finns minst fem elever som läser den specifika kursen, i annat fall läser eleverna tillsammans med elever från grundskolan.

Modersmål bidrar till språkutveckling

Modersmål är ett eget ämne, med en egen kursplan. Syftet med modersmålsundervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Eleven får möjlighet att fundera över och jämföra kultur och samhälle i det område där modersmålet talas med hur det är i Sverige.

Kunskaper i sitt modersmål ger eleven bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Ord och begrepp som eleven kan på sitt modersmål är lättare att överföra till svenska.

Studiehandledning

Studiehandledning innebär att en elev får hjälp med sina studier på sitt modersmål eller på sitt starkaste skolspråk.

Rektor beslutar om en elev har rätt till studiehandledning.

Kontaktuppgifter

Modersmål organiseras av vår enhet "Flerspråkigt lärande". Om du vill ha mer information om undervisning i modersmål eller studiehandledning kan du kontakta din skola eller ansvarig enhetschef.

Enhetschef Elin Eineborg är ansvarig för språken:

bosniska, kroatiska och serbiska (BKS) engelska, finska, franska, grekiska, italienska, japanska, kannada, kinyarwanda, polska, portugisiska, romani, somaliska, swahili, teckenspråk, tigrinja, turkiska, tyska och vietnamesiska.

Enhetschef Emma Lindholm är ansvarig för språken:

albanska, arabiska, danska, kurdiska, mandarin, norska, persiska, rumänska, ryska, spanska, thailändska, ukrainska, ungerska, tagalog och litauiska.