Studie- och yrkesvägledning

Alla invånare i Kungsbacka kommun kan få stöd av en studie- och yrkesvägledare för att kunna göra medvetna studie- och yrkesval inför framtiden. Studie- och yrkesvägledningen finns på skolorna och på Kompetenscentrum.