Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Val av utbildning och yrke har stor betydelse för hur ditt liv kommer att utvecklas. Syftet med studie- och yrkesvägledningen i grundskolan är därför att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken.

Det stora utbudet av både yrken och utbildningar gör att barn och ungdomar kan uppleva det som komplicerat att överblicka sina olika valmöjligheter. Vägledningen utgår från varje individs behov och syftar till att öka kunskapen kring studie- och yrkesvalet. Det innebär att du kan få information om utbildning på olika nivåer, om yrken, arbetsmarknad och framtidsfrågor.

Karriärvägledning

Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden.

Vägledningsprocessen kan beskrivas i tre steg:

  • Vem är jag? Vad kan jag?
  • Vad finns det för alternativ?
  • Hur når jag målet?

Vi arbetar för att ge dig möjligheter att fundera över dig själv och din framtid. Vi vill också visa på olika alternativ inför gymnasievalet och coacha dig för att du ska känna att du gjort ett bra val.

Inför gymnasievalet

Inför gymnasievalet får du guidning att hitta dina valmöjligheter och stöd i att välja den utbildning som passar just dig bäst. Alla elever på grundskolan blir erbjudna vägledningssamtal i åk. 8.

Kontakta oss

Vi som arbetar som studie- och yrkesvägledare finns på Kungsbacka kommuns grund- och gymnasieskolor. Du är välkommen att prata med oss under skoltid.

Har du frågor om gymnasievalet och vill komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare utanför skoltid, under sommaren eller om du går en fristående skola är du välkommen att kontakta oss på grundskolaochgymnasie.vagledning@kungsbacka.se