Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

Bild på gymnasieelever som pratar med en studie- och yrkesvägledare

Om du behöver hjälp med att planera studier och framtid efter gymnasiet kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Vägledningen utgår från dina behov och hjälper dig att öka kunskapen kring ditt studie- och yrkesval. Det innebär att du kan få information om dina valmöjligheter efter gymnasiet, utbildning på olika nivåer, om yrken och arbetsmarknad.

Vi finns tillgängliga för frågor och vägledning under hela din gymnasietid och för att stötta dig att planera för framtiden.

Karriärvägledning

Det stora utbudet av både yrken och utbildningar gör att det kan vara svårt att överblicka sina olika valmöjligheter. Genom att träffa och diskutera med en studie- och yrkesvägledare får du redskap för att utveckla din självkännedom och hitta vägar för att kunna göra medvetna val och fatta välgrundade beslut inför framtiden.

Vägledningsprocessen kan beskrivas i tre steg:

  • Vem är jag? Vad kan jag?
  • Vad finns det för alternativ?
  • Hur når jag målet?

Vi erbjuder alla elever på gymnasiet i Kungsbacka vägledningssamtal.

Här finns vi

Vi som arbetar som studie- och yrkesvägledare finns på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor. Du är välkommen att prata med oss under skoltid.

Vill du ha kontakt med oss utanför skoltid eller om du går en fristående skola är du välkommen att kontakta oss på grundskolaochgymnasie.vagledning@kungsbacka.se