Bild på en gymnasieskola

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Rektorer

Rektor skolenhet 1

Anpassad gymnasieskola, Vård- och omsorgsprogrammet
Dan Sadé
0300-83 44 25
dan.sade@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 2

Samhällsvetenskapsprogrammet
Hannah Tengelin
0300-83 36 03
hannah.tengelin@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 3

Teknikprogrammet
Stina Petersson
0300-83 34 75
stina.petersson@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 4

Barn- och fritidsprogrammet, International Baccalaureate,
Johan Laasonen
0300-83 33 48
johan.laasonen@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 5

Bygg- och anläggningsprogrammet
Lisa Jönsson
0300-83 34 31
lisa.jonsson@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 6

Naturvetenskapsprogrammet, Estetiska programmet
Anna Wallergård
0300-83 32 11
anna.wallergard@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 7

Introduktionsprogrammen
Johan Laasonen
0300-83 33 48
johan.laasonen@kungsbacka.se

Biträdande rektorer

Biträdande rektor skolenhet 2

Samhällsvetenskapsprogrammet
Nehal Seifeddine
0300-83 39 94
nehal.seifeddine@kungsbacka.se

Biträdande rektor skolenhet 5

Bygg- och anläggningsprogrammet
Ulrika Florén
0300-83 33 74
ulrika.floren@kungsbacka.se

Biträdande rektor skolenhet 6

Naturvetenskapsprogrammet, Estetiska programmet
Anna Petrini
0300-83 32 89
anna.petrini@kungsbacka.se

Administration

Elevhälsa

Skolsköterska

Bettina Andersson
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beda Hallbergs gymnasium
bettina.andersson@kungsbacka.se
0300-83 34 79
0728-89 96 33

Skolsköterska

Liselott Eklund
Naturvetenskapsprogrammet, Estetiska programmet, International Baccalaureate, Barn- och fritidsprogrammet
0300-83 32 74
0734-69 64 39
liselotte.eklund@kungsbacka.se

Skolsköterska

Angela Brun
Teknikprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet
0300-83 33 32
0734-69 63 26
angela.brun@kungsbacka.se

Skolsköterska

Liselott Johansson
Vård- och omsorgsprogrammet, Anpassad gymnasieskola, Introduktionsprogrammet
0300-83 56 56 
0734- 69 60 96
liselott.johansson@kungsbacka.se

Kurator

Gun Johansson
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beda Hallbergs gymnasium
0300-83 33 91
0702-72 33 91
gun.johansson@kungsbacka.se

Kurator

Jill Knutsson
Estetiska programmet, International Baccalaureate, Barn- och fritidsprogrammet, Anpassad gymnasieskola, Naturvetenskapsprogrammet
0300-83 32 15
0734-69 62 75
jill.knutsson@kungsbacka.se

Kurator

Margareta Bengtsson
Bygg- och anläggningsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Teknikprogrammet
0300-83 32 93
0700-83 33 69
margareta.bengtsson@kungsbacka.se

Kurator

Malena Ternström
Introduktionsprogrammet
0300- 83 35 40
0728- 89 96 02
malena.ternstrom@kungsbacka.se

Psykolog

Jakob Andersson
0300-83 33 95
0722-04 83 00
jakob.andersson4@kungsbacka.se

Specialpedagoger

Specialpedagog

Katarina Ekhage
Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, International Baccalaureate
0300-83 33 43
katarina.ekhage@kungsbacka.se

Specialpedagog

Anna-Karin Aspemyr
Vård- och omsorgsprogrammet, Beda Hallbergs gymnasium
anna-karin.aspemyr@kungsbacka.se
0300-83 46 53

Specialpedagog

Annika Norlin
Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet åk 2
0300-83 37 57
annika.norlin@kungsbacka.se

Specialpedagog

Christina Palmquist
Anpassad gymnasieskola
0738-62 58 48
christina.palmquist@kungsbacka.se

Specialpedagog

Kristina Sjöstrand
Teknikprogrammet
0300-83 32 86
kristina.mellander-sjostrand@kungsbacka.se

Specialpedagog

Ola Leijon
Samhällsvetenskapsprogrammet
0300-83 56 57
ola.leijon@kungsbacka.se

Specialpedagog

Christina Pettersson
Introduktionsprogrammen
0300-83 33 46
0734-69 83 63
christina.pettersson@kungsbacka.se

Specialpedagog

Georgina Al-Hallis
Bygg- och anläggningsprogrammet
0300-83 35 51
0705-90 35 51
georgina.al-hallis@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare

Anita Ekström
Barn- och fritidsprogrammet, Estetiska programmet, International Baccalaureate, Naturvetenskapsprogrammet. Beda Hallbergs gymnasium
0300-83 87 95
0727-34 40 41
anita.ekstrom@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Sanna Andersson
Bygg- och anläggningsprogrammet, Teknikprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Anpassad gymnasieskola
0300-83 44 58
0700-87 86 16
sanna.andersson4@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Eva-Lena Käll
Introduktionsprogrammen
0300- 83 87 89
0733-21 62 36
eva-lena.kall@kungsbacka.se
Arbetar måndag, tisdag och onsdag

Studie- och yrkesvägledare

Malin Karlsson
Samhällsvetenskapsprogrammet
0300-83 87 91
0729-96 77 61
malin.karlsson@kungsbacka.se
Arbetar tisdag och torsdag

Övrig personal

VFU-samordnare

VFU-samordnare

Ulrika Florén
0300-83 33 74
ulrika.floren@kungsbacka.se

Aranäsgymnasiet

Öppettider från och med 7 augusti
Måndag–fredag 7–17

Besöksadress
Gymnasiegatan 44
434 42 Kungsbacka

Postadress
434 81 Kungsbacka

Hitta hit

Aranäsgymnasiet
Gymnasiegatan 44
434 42 Kungsbacka