Betyg och bedömning

I gymnasieskolan får du betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får du ett examensbevis om du uppfyller kraven för examen. Ett studiebevis utfärdas om kraven för examen inte har uppfyllts.

Betygsskalan

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg. Betyget F står för inte godkänt.

Var ser jag mina betyg?

Vi skickar hem betygen per post två gånger varje läsår.

Hämta ut en kopia på dina betyg

Om du behöver en kopia på dina slutbetyg från gymnasiet kontaktar du kommunarkivet.

Att beställa sina betyg