Betyg och bedömning

I gymnasieskolan får du betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får du ett examensbevis om du uppfyller kraven för examen. Ett studiebevis utfärdas om kraven för examen inte har uppfyllts.

Betygsskalan

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg. Betyget F står för inte godkänt.

Var ser jag mina betyg?

Vi skickar hem betygen per post två gånger varje läsår.

Hämta ut en kopia på dina betyg

De kommunala gymnasieskolorna förvarar betygskopior på skolan i fem år. Om du söker ett betyg som är max fem år gammalt, ska du därför kontakta respektive gymnasieskola. För äldre betyg, kontakta kommunarkivet.

Beställ betyg eller kontakta kommunarkivet