Miljön i förskolor och skolors lokaler

Gosedjur liggandes på en bänk i en hall på en förskola

Våra lokaler ska möta de krav som gäller för en god fysisk arbetsmiljö. Rektor ansvarar för arbetsmiljön för både elever och medarbetare.

Viktigt med god luftkvalité

En god luftkvalité är viktig för hälsan och välbefinnandet. Luften får inte innehålla skadliga eller irriterande ämnen som kan orsaka sjukdomar eller besvär.

Ventilation ska släppa in ny frisk luft och transportera bort gammal dålig luft.

I förskole- och skollokaler planerar vi för att antalet personer inte ska vara fler än det antal som lokalerna är till för. Det är också viktigt att tänka på att vädra.

Städning bidrar till friska barn och elever

Städning och god hygien är viktiga åtgärder för en bra miljö i skolan och att barn och elever håller sig friska.

Lokalvården är en miljödiplomerad verksamhet och följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

Vår utgångspunkt är att så lite som möjligt använda kemikalier i våra städmetoder. De som används i den dagliga städningen ska vara miljömärkta samt parfym- och färgfria i största möjliga utsträckning. Förbrukningsmaterial ska uppfylla miljökrav och kommunens miljömål.

Lokalvården i Kungsbackas skolor och förskolor sköts dels av Lokalvård på förvaltningen för Service, dels av externa leverantörer.

Har du synpunkter på miljön i skolan?

Om du som elev eller förälder har synpunkter på något som rör inne- eller utemiljö i skolan, eller på förskola ska du i första hand ta kontakt med rektor. Ibland kan det bli aktuellt med undersökningar eller åtgärder för att komma tillrätta med problemet.