Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

I förskolan får barnen möjlighet att lära och utvecklas genom att leka, skapa och utforska.

Ansök om plats och regler

Information om hur du ansöker om plats i förskolan, svarar på ett erbjudande och anger ditt schema med mera

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

När ditt barn har en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du en avgift för platsen en gång i månaden.

Alla förskolor och pedagogisk omsorg

I Kungsbacka kommun finns både förskolor och pedagogisk omsorg som kommunen ansvarar för och motsvarande fristående verksamheter.