Frågor och svar om förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Förskolebarn håller en röd, bred pensel med grön färg på

Här hittar du frågor och svar ansökan, regler, avgifter med mera.

Allmänna frågor

Vem har rätt till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg?

Barn från ett års ålder har rätt till en plats utifrån vad de behöver med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier.

Barn vars föräldrar är föräldraledig med annat barn eller arbetssökande erbjuds förskola från ett års ålder, under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan (gäller året om).

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år ska alla barn erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, så kallad "allmän förskola". Detta gäller oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har. Du betalar inget för allmän förskola.

Vad är allmän förskola?

Alla barn har rätt till avgiftsfri förskola om minst 525 timmar om året från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Vem vänder jag mig till om mitt barn har särskilda behov?

Du kontaktar rektor eller enhetschef där barnet ska börja eller redan är placerad.

Mitt barn har ett annat språk som modersmål, hur gör jag då?

Du kontaktar rektor eller enhetschef där barnet ska börja eller redan är placerad.

Hur länge får mitt barn gå på fritidshem?

Ditt barn får gå på fritidshem till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Säger du inte upp platsen så avslutar vi den åt dig sista dagen på vårterminen och du betalar fram till dess.

Är mitt barn försäkrat?

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller skada genom olycksfall. Olycksfallsförsäkring.

Ansökan och kö

När kan jag sätta upp mitt barn i kö och hur ansöker jag

Du kan anmäla ditt barn tidigast sex månader innan önskad start. Barnet kan få en plats när det har fyllt ett år.

Anmäl behov av plats i förskola och pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats.

Vi har gemensam vårdnad, vem kan söka plats?

Till förskola är det den vårdnadshavare där barnet är folkbokförd som kan ansöka om plats.

Till fritidshem ansöker den vårdnadshavare som har behov av platsen till den skolan som båda vårdnadshavare kommit överens att barnet ska gå på.

Vilka möjligheter har jag att välja förskola eller dagbarnvårdare?

Du kan önska upp till tre alternativ som du rangordnar. Vi gör vårt bästa för att tillgodose dina önskemål men vi kan inte lova att du får plats på någon av dem.

Hur stor är chansen att jag får plats där jag önskat?

Vi erbjuder plats enligt särskilda turordningsregler.

Sannolikheten att du får den plats du har önskat beror på hur många andra som har sökt plats där och antalet lediga platser som finns på förskolan det datum som du önskat få plats på.

Det är normalt enklare att få önskad plats efter sommaren då många barn har lämnat förskolan för att börja skolan.

Vilka turordningsregler gäller i Kungsbacka kommun?

Din köplacering kan tidigast räknas sex månader före önskat startdatum.

När vi erbjuder plats utgår vi från både anmälningsdatum och önskat startdatum.

Vi tillämpar inte syskonförtur.

Finns det barn som förlorat plats på grund av verksamhetsförändringar eller barn med särskilda behov har dessa förtur i kön.

Hur lång är kötiden?

Vi arbetar enligt turordningen i kön men försöker erbjuda plats enligt ditt önskade startdatum.

Plats hos dagbarnvårdare erbjuds enligt turordningen i kön så snart plats finns att erbjuda.

Plats i fritidshem erbjuds så snart det framkommit att eleven har behov av en plats.

Jag vill ändra mina val i ansökan, hur gör jag då?

Du kan ändra din ansökan antingen genom att logga in på e-tjänsten för anmälan av plats. Länk till annan webbplats. Du kan även mejla till barnomsorg.support@kungsbacka.se eller ringa 0300-83 40 00.

För att vi ska kunna hjälpa till att ändra din ansökan så är en förutsättning att du inte redan har fått ett erbjudande om plats på förskola.

Har syskon förtur till plats?

Nej, Kungsbacka kommun har ingen syskonförtur men försöker i den mån det går att placera syskon tillsammans.

Får jag möjlighet att besöka förskolan eller dagbarnvårdaren innan jag ansöker eller börjar?

Du är välkommen att besöka förskolan eller dagbarnvårdaren. Kontakta dem direkt för att boka en tid.

Jag behöver omsorg för mitt barn på kvällar och helger, vad gäller?

Du som arbetar kvällar och helger kan efter behovsprövning få plats för ditt barn, läs mer på sidan Omsorg på kvällar och helger

Hur ansöker jag till en fristående förskola eller dagbarnvårdare?

Vill du ansöka om plats inom fristående verksamhet kontaktar du dem direkt. De ansvarar själva för sina kösystem och har egna rutiner vid fördelning av plats.

Vad händer om mitt barn behöver börja mitt i sommaren?

Om du anger ett önskat startdatum under sommarveckorna 28–31, kommer du bli erbjuden en tillfällig placering i en sommaröppen verksamhet. Du får tillträde till din ordinarie plats tidigast vecka 32.

Jag behöver fritidshem eller dagbarnvårdare till mitt barn som börjar skolan till hösten, hur gör jag då?

Du ansöker om plats på fritids samtidigt som du gör val eller byte av skola.

Val eller byte av skola

Om ditt barn redan har en grundskoleplacering men ingen fritidshemsplacering och du önskar plats på fritidshemmet använder du vår e-tjänst för ansökan.

Uppsägning av plats

Hur säger jag upp en plats?

Du kan säga upp plats via E-tjänst och blankett för uppsägning Länk till annan webbplats. eller genom att mejla barnomsorg.support@kungsbacka.se.

Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar. Infaller önskad sista placeringsdag inom 30 kalenderdagar betalar du ändå under hela uppsägningstiden.

Hur gör vi med uppsägning av plats om båda föräldrarna får faktura för platsen?

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men inte lever tillsammans kan välja om man vill få varsin faktura på avgiften för barnomsorg eller att en av vårdnadshavarna får hela fakturan.

En av vårdnadshavarna kan välja att säga upp sin del av platsen trots att den andra fortfarande behåller sin del. Men vill båda säga upp barnets placering måste båda skicka in uppsägning av platsen.

Mitt barn går på förskola och ska börja skolan till hösten, måste jag säga upp förskoleplatsen?

Säger du inte upp platsen så avslutar vi placeringen åt dig den 31 juli och du får betala fram till dess. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar.

Behöver jag säga upp platsen om mitt barn ska byta till en annan förskola eller dagbarnvårdare i kommunen?

Du behöver inte säga upp platsen om ditt barn byter mellan två kommunala förskolor eller dagbarnvårdare. Då avslutas den per automatik dagen innan den nya placeringen börjar.

Ska ditt barn däremot börja inom fristående verksamhet behöver du säga upp platsen.

Mitt barn ska byta skola och fritidshem, behöver jag säga upp den gamla fritidshemsplaceringen?

Ja, det behöver du. Du säger upp platsen oavsett om du byter till en annan kommunal skola, till en fristående skola eller flyttar till en annan kommun.

Platsen sägs upp via E-tjänst och blankett för uppsägning Länk till annan webbplats., eller genom att mejla barnomsorg.support@kungsbacka.se.

Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar.

Vi ska flytta från kommunen, måste jag säga upp platsen?

Ja, du måste säga upp platsen om ni ska flytta från kommunen.

Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar och du betalar under hela uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte.

Platsen sägs upp via E-tjänst och blankett för uppsägning, Länk till annan webbplats. eller mejl till barnomsorg.support@kungsbacka.se

Arbetssökande, föräldraledig och studerande

Jag är arbetssökande, vad gäller då?

Barn 1–5 år:

Barnet har rätt till 15 timmar omsorg per vecka. Registrera ett aktuellt schema i Vklass eller via blankett.

Om din bruttoinkomst förändras behöver du anmäla ny inkomst och är ditt barn mellan 3–5 år behöver du även se över barnets taxekategori.

Du gör ändringarna via e-tjänst eller blankett. När du återgår till arbete eller studier ska du registrera nytt schema, bruttoinkomst samt ändra taxekategori om ditt barn är mellan 3–5 år.

Avgifter för förskola och fritidshem

Skolbarn:

Skolbarn har inte rätt till plats eftersom pedagogisk verksamhet tillgodoses inom ramen för skoltiden. Du ansvarar själv för att platsen sägs upp. Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar. När du börjar arbeta eller studera och har behov av plats ansöker du om plats på nytt.

Rektorn kan besluta om att bevilja ditt barn utökad tid, exempelvis om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation, om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Detta gäller också om du ska gå på anställningsintervju eller delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Jag ska vara föräldraledig, vad behöver jag tänka på?

Barn 1–5 år har rätt att behålla sin plats med oförändrad omsorgstid under 14 kalenderdagar efter syskonets födsel. Därefter har barnet rätt till 15 timmar i veckan.

Barnet får behålla sitt ordinarie schema även om föräldraledigheten eller sjukskrivning inträffar innan förlossningen.

Registrera ett aktuellt schema i Vklass eller via blankett. Om din bruttoinkomst förändras behöver du anmäla ny inkomst och är ditt barn mellan 3–5 år behöver du även se över barnets taxekategori.

När du återgår till arbete eller studier ska du registrera nytt schema, bruttoinkomst samt ändra taxekategori om ditt barn är mellan 3-5 år.

Via E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats. kan du anmäla förändringar i inkomst och ändra schema.

Skolbarn har inte rätt till plats eftersom pedagogisk verksamhet tillgodoses inom ramen för skoltiden. Barnet har dock rätt till bibehållen plats med oförändrad omsorgstid under 14 kalenderdagar från och med syskonets födsel.

Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar och du ansvarar själv för att platsen sägs upp.

Barnet får behålla sitt ordinarie schema även om föräldraledigheten eller sjukskrivning inträffar innan förlossningen.

Rektorn kan besluta om att ditt barn ska beviljas utökad tid, exempelvis om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation, om barnet av fysiska, psykiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Jag ska arbeta eller studera under min föräldraledighet, vad behöver jag tänka på?

Du behöver registrera nytt schema, anmäla ny inkomst och är barnet mellan 3–5 år ska du anmäla ändring av taxekategori.

Ska du arbeta eller studera mindre än 15 timmar per vecka får du ha upp till 15 timmar omsorg per vecka. Om du exempelvis arbetar eller studerar 8 timmar på måndagar, då har du 7 timmar kvar att använda. Använd E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats. för att göra ändringar och ansöka om plats.

Jag ska återgå i arbete eller studier efter föräldraledighet eller arbetslöshet, vad behöver jag tänka på?

Om du har barn 1-5 år behöver du registrera nytt schema i Vklass.

Du ska också anmäla ny bruttoinkomst och är barnet 3-5 år behöver du se över barnets taxekategori.

För skolbarn ansöker du om plats på fritidshem och lämnar samtidigt uppgifter om schema och bruttoinkomst.

E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats..

Erbjudande och placering

När får jag ett erbjudande om plats? Hur gör jag för att svara det erbjudande som jag fått?

Så snart vi vet att det finns plats till dit barn får du ett placeringserbjudande till den e-postadress du angav när du ställde barnet i kö.

För att svara via e-tjänst loggar du in med e-legitimation på Svara på erbjudande om plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Länk till annan webbplats.

Har du fått ett erbjudande med vanlig post, fyller du i blanketten och skickar tillbaka den.

Ta därefter kontakt med förskolan där ditt barn ska börja för att få information om inskolning.

Vad händer med min ansökan om jag erbjuds plats på någon av mina önskade alternativ?

Får du ett erbjudande till någon av de förskolor eller dagbarnvårdare du önskat avslutas din ansökan, oavsett om du tackar ja eller nej till erbjudandet.

Vill du fortfarande stå i kö behöver du skicka in en ny ansökan och får då ett nytt ködatum.

Vad händer om jag inte får något av mina önskade alternativ?

Får du ett erbjudande till en förskola eller dagbarnvårdare du inte önskat är det för att det inte finns lediga platser på dina önskade alternativ.

Barnet står då kvar i kö till sina önskade alternativ oavsett om du tackar ja eller nej till erbjudandet. Observera att eftersom du fått ett erbjudande om plats gäller inte längre platsgarantin på fyra månader.

Vi skickar ett erbjudande igen först när det blir en plats ledig till någon av de förskolor eller dagbarnvårdare du önskat och det är din tur i kön.

Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?

Vill du fortfarande stå i kö behöver du skicka in en ny ansökan och får då ett nytt ködatum.

Får du ett erbjudande till en förskola eller dagbarnvårdare du inte önskat står ditt barn kvar i kö, oavsett om du tackar ja eller nej till erbjudandet. Observera att eftersom du fått ett erbjudande om plats gäller inte längre vår platsgaranti om fyra månader.

Vi skickar ett erbjudande igen först när det blir en plats ledig till någon av de förskolor eller dagbarnvårdare du önskat och det är din tur i kön.

Vad händer om jag inte svarar på platserbjudandet?

Om platserbjudandet inte besvaras makuleras det. Har du fått ett erbjudande till en önskad förskola eller dagbarnvårdare kommer ansökan att avslutas.

Är du fortfarande i behov av plats behöver du skicka in en ny ansökan och får då ett nytt ködatum.

Får du ett erbjudande till en förskola eller dagbarnvårdare du inte önskat står du kvar i kö till de önskade förskolorna eller dagbarnvårdare. Observera att eftersom du fått ett erbjudande om plats gäller inte längre platsgarantin på fyra månader.

Vi skickar ett erbjudande igen först när det blir en plats ledig till någon av de förskolor eller dagbarnvårdare du önskat och det är din tur i kön.

Hur lång tid tar barnets inskolning på förskolan?

Det kan se olika ut och en utgångspunkt är varje barns behov. Det finns information på förskolans hemsida.

Kan jag skjuta fram mitt barns startdatum?

Nej, inskolning ska påbörjas den dagen platsen står till förfogande.

Hur gör jag för att byta förskola?

Du behöver göra en ny anmälan. Omplacering sker i mån av plats och sker huvudsakligen i januari och augusti.

Flytt till och från Kungsbacka kommun eller boende i annan kommun

Jag planerar att flytta till Kungsbacka kommun och behöver plats, hur gör jag då?

Du kan ansöka om plats redan innan ni blivit folkbokförda i kommunen och du kan anmäla ditt barn tidigast sex månader innan önskad start via den här e-tjänsten:

Anmäl behov av plats – för dig utan e-legitimation Länk till annan webbplats.

Ange gärna din framtida adress i ansökan.

Vi ska flytta till Kungsbacka kommun men vill behålla plats i annan kommun, hur gör jag?

Du kan få behålla din plats under förutsättning att båda kommunerna godkänner placeringen.

Du kontaktar din hemkommun som sen kontaktar Kungsbacka kommun.

Vi ska flytta från Kungsbacka kommun men vill behålla platsen, hur gör jag?

Om du flyttar från Kungsbacka kommun är grundregeln att du inte längre har rätt till plats i förskola, dagbarnvårdare och fritidshem.

Du behöver säga upp din plats 30 kalenderdagar innan platsen lämnas.

Det finns möjlighet att behålla sin plats under förutsättning att båda kommunerna godkänner placeringen. Du kontaktar oss på Kungsbacka kommun med din fråga och vi kontaktar din nya hemkommun.

Jag bor inte i kommunen, kan jag ändå få en plats?

Du kan ansöka om plats för barn som är folkbokförda i annan kommun även om ni inte ska flytta till Kungsbacka kommun.

Däremot blir du erbjuden plats först när alla barn som bor i kommunen är placerade.

För mer information mejla våra handläggare för plats i förskola och fritidshem barnomsorg.support@kungsbacka.se

Inkomst, avgifter, taxekategori och betalning

Hur bestäms avgiften för barnomsorg?

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomst, ålder på barnet och antalet barn i hushållet med omsorg. Syskonrabatt ges för de barn som faktureras i hushållet.

Det finns ett tak för hur hög avgiften får vara, detta kallas maxtaxa. Maxtaxan är indexreglerad och ändras varje år.

Du börjar betala för din plats den dag som inskolningen börjar.

Avgifter för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Det är all årsinkomst som du betalar skatt på. Studiebidrag, studielån och bostadsbidrag är till exempel inte skattepliktiga och ska därför inte räknas med. Hushållets skattepliktiga inkomst

Vad menas med hushåll?

Med hushåll menas ensamstående, gifta, sammanboende med eller utan gemensamma barn som är folkbokförda på samma adress och familjehemsvårdnadshavare.

Vad är taxekategori?

Avgiften skiljer sig åt beroende på om barnet är 1–2 år eller 3–5 år. Barn som är 3–5 år omfattas av så kallad allmän förskola. Det innebär att barnet har rätt att få avgiftsfri pedagogisk verksamhet i form av förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka.

För att din faktura ska bli rätt så behöver du som har barn i förskolan ange rätt så kallad "taxekategori" i e-tjänsten:

När barnet är 3 år ska du ange om barnets behov omfattar mer eller mindre än 15 timmar. Barnet räknas som 3 år den 1 augusti det år barnet fyller år.

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Var ändrar jag mina bruttoinkomstuppgifter och när behöver jag göra det?

Du registrerar ditt hushålls bruttoinkomst via e-tjänst eller blankett.

Ny bruttoinkomst ska anmälas varje gång den ändras, till exempel vid ändrad lön eller vid ändrade familjeförhållanden, föräldraledighet, arbetslöshet eller studier.

Lämna inkomstuppgift Länk till annan webbplats.

Jag har oregelbunden inkomst, hur gör jag då?

För att avgiften ska bli rätt önskar vi att du anmäler din bruttoinkomst varje månad.

Jag har lämnat in nya inkomstuppgifter men fakturan är inte ändrad?

Om din faktura skapats innan dina nya uppgifter kommit in, gör vi ändringen från nästa faktura istället.

Vad händer om jag inte ändrar?

Anmäler du inte hushållets samlade bruttoinkomster kommer du att få den högsta avgiften enligt aktuell taxa.

Jag har upptäckt att min registrerade inkomst inte stämmer, vad händer nu?

Vi gör återkommande inkomstkontroller där vi jämför Skatteverkets uppgifter med de inkomstuppgifter vårdnadshavare lämnat till kommunen.

Om du har betalat för låg avgift riskerar du att bli återbetalningsskyldig. Har du betalat för hög avgift finns möjlighet att få pengar tillbaka.

Kontakta barnomsorg.support@kungsbacka.se

Kan jag ha en plats som jag betalar för men inte använder?

Nej, du måste använda platsen.

Jag har blivit sambo/ska separera, måste jag meddela er det?

Ja, det behöver du eftersom fakturan för din plats baseras på hushållets samlade bruttoinkomst.

Registrera ditt nya familjeförhållande och bruttoinkomst i via Lämna inkomstuppgift för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats. eller mejla barnomsorg.support@kungsbacka.se.

Måste jag anmäla min partners,sambos inkomst även om hen inte är förälder till mitt barn?

Ja, det behöver du om ni båda är folkbokförda på samma adress. Avgiften grundar sig på hushållets totala bruttoinkomst.

Lämna inkomstuppgift för förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats.

Vi har separerat och vill ha var sin faktura, hur gör vi då?

Det finns möjlighet att få varsin faktura. Här finns en beskrivning vad det innebär och hur det fungerar:

Faktura när vårdnadshavare inte bor tillsammans

Måste jag betala avgift när mitt barn ska vara ledig till exempel under sommarlovet, under inskolning eller om mitt barn är sjuk?

Ja, du betalar avgift 12 månader per år. Plats i förskola, dagbarnvårdare och fritidshem är ett löpande abonnemang.

Mitt barn går 15 timmar per vecka på förskola men jag får ändå en faktura?

Från och med 1 augusti det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till 15 timmar avgiftsfri omsorg. Är ditt barn yngre betalar du en avgift oavsett hur mycket ditt barn går på förskola eller dagbarnvårdare.

Ändras min avgift om barnets tider ändras från till exempel 40 timmar till 20 timmar per vecka?

Nej, det gör den inte eftersom avgiften inte baseras på antal timmar utan på hushållets ekonomiska bärkraft.

Hur länge betalar jag om platsen sägs upp?

Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar. Infaller önskad sista placeringsdag inom 30 kalenderdagar betalar du ändå under uppsägningstiden.

Kan jag betala via autogiro och e-faktura?

Du anmäler hos din internetbank om du vill betala dina fakturor från kommunen med autogiro eller e-faktura.

Jag har tappat bort min faktura, hur får jag en kopia?

Kontakta Kungsbacka kommuns kundcenter via telefon: 0300-83 40 00 eller skicka e-post till efaktura@kungsbacka.se .

Kan man betala sin barnomsorgsfaktura via Myndighetsbrevlåda exempelvis Kivra?

Nu är det möjligt att betala fakturor från Kungsbacka kommun via Kivra. Det gäller fakturor med fakturadatum från och med 21 december 2022.

Ledighet, sjukdom, sjukskrivning och vård av barn

Måste jag betala avgift när mitt barn ska vara ledig, till exempel under sommarlovet, eller när barnet är sjukt?

Ja, du betalar avgift 12 månader per år. Plats i förskola, dagbarnvårdare och fritidshem är ett löpande abonnemang.

Vi ska resa bort en längre period, vad gäller då?

Ditt barn får lov att behålla sin plats på förskola, dagbarnvårdare och fritidshem i högst tre månader.

Meddela rektorn under vilken period ditt barn kommer vara borta.

Rektorn avslutar platsen om barnet inte återkommer efter perioden för uppehållet.

Observera att du fortfarande betalar för platsen under den tid ni är borta.

Jag är sjukskriven, får mitt barn komma till förskola, dagbarnvårdare, fritidshem?

Ja, som platsinnehavare har du rätt att behålla platsen vid egen sjukskrivning.

Rektor beslutar om barnets vistelsetider.

Om jag är hemma för vård av barn, får det andra barnet gå till förskola, dagbarnvårdare och fritidshem?

Ja, det får det.

Schema och öppettider

Hur mycket får mitt barn gå på förskola, dagbarnvårdare eller fritidshem?

Ditt barn får vara på förskolan, dagbarnvårdare eller fritidshem de timmar du arbetar eller studerar inklusive skälig restid. Är du föräldraledig eller arbetssökande vänligen se avsnittet “Arbetssökande, föräldraledig och studerande”.

Rektorn kan besluta om ditt barn ska få utökad tid. Det kan till exempel vara möjligt om barnet skulle behöva det på grund av familjens situation, om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling

När ska jag lämna schema och hur ändrar jag barnets tider?

Du kan lämna schema i Vklass tidigast två veckor före barnet startar sin placering. Därefter lämnar du nytt schema i Vklass när det behövs utifrån ert behov, till exempel ändrade arbetstider.

Schemaändringar som ligger inom ramen 6:30 och 17:30 kan tidigast börja gälla efter 72 timmar. Behöver du ändra schemat till tider utanför dessa ramar ska rektor besluta om det och det kan ta upp till 21 kalenderdagar.

Om ditt barn är mellan 3-5 år och barnets tider ändras till mer eller mindre än 15 timmar per vecka behöver du registrera ny taxekategori för barnet i e-tjänsten. Se information under avsnittet "Inkomst, avgifter, taxekategori och betalning".

Hur gör jag om jag inte har fasta arbetstider?

Lägg ett grundschema så nära verkligheten som möjligt. Kontakta personalen om du behöver göra eventuella avsteg från schemat.

Vad gäller för schemat om jag arbetar natt?

Rektor beslutar utifrån familjens behov om när extra tid för sovtid får nyttjas

När har förskola, dagbarnvårdare och fritidshem öppet?

Enligt skollagen ska plats i förskola, dagbarnvårdare eller fritidshem erbjudas mellan klockan 6 till 19 i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete och studier.
Omsorg på kvällar och helger

Stänger förskolan, dagbarnvårdare och fritidshem på sommaren?

Nej, verksamheterna stänger inte helt under sommaren. Däremot anpassar vi oss efter att efterfrågan minskar genom att vi slår ihop enheter har sommaröppet på några förskolor och fritidshem. Det kan innebära att ditt barn får sin omsorg på en annan förskola eller fritidshem än den ordinarie.

Går det att bara ha plats på fritidshem under loven?

Ja efter ansökan på vår blankett du lämnar till skolans rektor. Ansökan ska göras senast 4 veckor innan lovet och är bindande. Avgift tas ut för de dagar du behöver lovomsorg.

Anmäla behov om lovomsorg Länk till annan webbplats.

Kan jag få omsorg om förskolan eller skolan har studiedagar?

De som arbetar i våra förskolor och fritidshem eller är dagbarnvårdare behöver ibland ha tid för gemensam kompetensutveckling. De har därför rätt till fyra studiedagar per läsår. Barn som behöver omsorg under dessa dagar ska få det men det kan bli i en annan lokal eller på annat sätt. Du kan inte byta en dag med barnomsorg till en annan dag vid studiedagar.

Du får information om vilka dagar som gäller från förskolan eller skolan via Vklass.