Barn i svarta ytterkläder går balansgång och håller en förskollärare i handen

Förskolan är en plats för alla barn, oavsett förutsättningar. För de flesta barn i behov av särskilt stöd innebär en plats i förskolan en positiv möjlighet till utveckling.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som behöver någon form av särskilt stöd får oftast det av pedagogerna i barngruppen. Personalen på förskolan kan få handledning och fortbildning om det behövs för att möta barnets behov. Det finns också möjligheter till insatser från till exempel tal-, hörsel- eller specialpedagoger.

Har du frågor om stöd i förskolan kontaktar du rektorn på förskolan där ditt barn har plats eller där du önskar plats. Du hitta kontaktuppgifter på förskolans egna sida.

Lista över alla förskolor.