Pedagogisk omsorg och dagbarnvårdare

En kvinna och ett barn sitter tillsammans vid ett bord. På bordet ligger en öppen bok som barnet pekar på.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn mellan 1 och 12 år.

Olika former av pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg kan vara en verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, det brukar kallas familjedaghem och personalen kallas för dagbarnvårdare.

Hos en dagbarnvårdare får barn i åldern 1–12 år barnomsorg i hemmiljö. Verksamheten utgår från vardagens aktiviteter och barnen är i en mindre grupp.

I Kungsbacka finns både dagbarnvårdare som är anställda av kommunen och dagbarnvårdare som är egna företagare och driver en fristående verksamhet.

Pedagogisk omsorg kan även vara en verksamhet som anordnas i en särskild lokal.

Ansöka om plats hos kommunens dagbarnvårdare

I Kungsbacka kommun har vi för närvarande kommunala dagbarnvårdare i Åsa och Fjärås. Våra dagbarnvårdare träffas ofta för att ta till vara både den stora och den lilla gruppens fördelar. De har också tillgång till en gemensam lokal i närområdet.

Du ansöker om plats hos de kommunala dagbarnvårdarna på samma sätt som till kommunala förskolor. Om du bara söker plats hos dagbarnvårdare kan vi ibland inte garantera dig en plats inom fyra månader. För att vi ska kunna erbjuda dig en plats när du behöver ha den vill vi att du även anger en av våra förskolor som ett alternativ.

Omsorg när dagbarnvårdare är ledig eller sjuk

En dagbarnvårdare arbetar som mest 40 timmar i veckan. För att säkerställa att vi kan möta ditt omsorgsbehov när din ordinarie dagbarnvårdare är ledig eller sjuk har vi ett vikariesystem. Detta innebär att barnet då får vara hos en vikarie-dagbarnvårdare eller på en, i förväg, bestämd förskoleavdelning eller fritidshem. Du får information om hur det fungerar när du får ett erbjudande om plats.

Ansöka om plats hos fristående dagbarnvårdare

I Kungsbacka finns även egna företagare som driver fristående verksamhet i form av dagbarnvårdare. Vill du veta mer om dem eller ansöka om plats vänder du dig direkt till respektive dagbarnvårdare.

Du som är intresserad av att startat pedagogisk omsorg som dagbarnvårdare hittar information på sidan om att starta eller driva fristående förskole- eller skolverksamhet.

Frågor och svar om dagbarnvårdare

Vad får barnet göra hos en dagbarnvårdare?

En dagbarnvårdare bör ha utbildning med inriktning mot barn eller erfarenhet att arbeta med barn i de åldrar det gäller.

En dagbarnvårdare tar emot barn i sitt hem och barngruppen kan bestå av barn i blandade åldrar. Hemmets miljö, dagbarnvårdarens personlighet, intressen och familjesituation formar verksamheten. Pedagogiken utgår från allt som händer i vardagen, barnen kan till exempel vara med att laga mat, odla eller ta hand om djur.

Dagbarnvårdare är en form av pedagogisk omsorg och i skollagen finns bestämmelser för Pedagogisk omsorg. Skolverket har tagit fram en beskrivning för hur pedagogisk omsorg ska fungera, den heter Allmänna råd för pedagogisk omsorg. Även delar av förskolans läroplan är vägledande för pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Får jag besöka dagbarnvårdarna innan för att få veta mer?

Du är alltid välkommen på besök! De kommunala dagbarnvårdarna i samma närområde träffas regelbundet med barngrupperna utomhus eller i en lokal för organiserad gruppverksamhet. Det kan vara ett bra tillfälle att träffa dem och få en uppfattning om verksamheten. Det går även bra att besöka dagbarnvårdarna i deras hem. Kontakta oss gärna för att avtala tid.

Vilka öppettider kan dagbarnvårdaren erbjuda?

Det är barnens omsorgsbehov som styr öppettiden och dagbarnvårdarens arbetstider. Vanligen erbjuds tid mellan klockan 6–18.30.

Kontrollerar kommunen dagbarnvårdarnas verksamhet?

Vi besöker och gör regelbunden tillsyn hemma hos alla dagbarnvårdare.

En gång i månaden har de dagbarnvårdare som är anställda av Kungsbacka kommun även arbetsplatsträff tillsammans med sin chef.