Om du arbetar kvällar och helger kan du ha rätt till omsorg för ditt barn när du är på jobbet. Omsorgen är till för barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Rätt till omsorg på kvällar och helger

Innan barnet kan få en plats behöver vi undersöka hur behovet av omsorg ser ut, en så kallad behovsprövning. Våra platser är begränsade och det betyder att vi inte alltid kan erbjuda en plats efter ditt önskemål. Besked om var du kan få omsorg på kvällar och helger kommer samband med att vi hanterar ansökan.

Öppettiderna för omsorg på kvällar och helger är

Måndag–fredag klockan 18.30–22.30
Lördag–söndag klockan 06.30–19.30
Verksamheten är stängd under påsk, midsommar, jul och nyår samt under fyra veckor på sommaren, oftast veckorna 28–31.

Samma avgift som för plats under dagtid

Det kostar inget extra att ha omsorg på kvällar och helger, avgiften beräknas på samma sätt som för plats under dagtid.

Avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Ansökan om behov

Använd blanketten för att ansöka om barnomsorg som finns bland våra e-tjänster och kryssa i att ditt barn behöver omsorg på annan tid än den som normalt erbjuds på våra förskolor och hos dagbarnvårdare.
När kommunen får din ansökan skickar vi ett informationsbrev till dig om vilka andra uppgifter vi behöver få in för att kunna hantera ansökan.
Vi utgår ifrån uppgifterna som du skickar in till oss när vi gör vår bedömning av behovet.

Utredning om behov

Innan vi beviljar eller avslår en ansökan om omsorg på kvällar och helger gör vi en behovsprövning. Den ska bland annat visa att du har ett regelbundet återkommande behov och att du inte kunnat lösa omsorg på annat sätt, till exempel genom att du har undersökt hos din arbetsgivare om det finns möjlighet att få ändrade arbetstider.
För att göra behovsprövningen behöver vi:

  • Svar på frågor om barnets omsorgsbehov och vilka andra lösningar som du undersökt
  • Intyg från arbetsgivare som styrker att den inte kan erbjuda arbete på annan tid. Båda vårdnadshavarna behöver lämna intyg, även om man har delad vårdnad
    Barnets schema.
  • Vi omprövar beslutet varje år för att undersöka om barnets omsorgsbehov finns kvar på samma sätt som tidigare. Vi behöver då få svar på samma frågor som vid den ursprungliga ansökan.

Kommunens skyldigheter enligt skollagen

Enligt skollagen ska en kommun sträva efter att tillhandahålla omsorg på kvällar, helger och nätter för familjer som har behov. Det finns dock inte något krav på att ha det. Kommunen får inte ha ett generellt beslut om att inte erbjuda omsorg på obekväm arbetstid utan ska göra en prövning i varje individuellt fall.
Vårdnadshavare har ett eget ansvar för att hitta lösningar på omsorgsbehovet för sina barn. Att undersöka vårdnadshavarnas möjligheter att själva ordna omsorg kan vara en del i en kommuns prövning.