Ansök till fristående förskola

I Kungsbacka finns flera fristående förskolor, fritidshem och dagbarnvårdare som driver verksamhet inom ramen för pedagogisk omsorg.

Kontakta förskolan om du vill ansöka

Om du vill ansöka om plats på fristående förskola eller hos enskild dagbarnvårdare kontaktar du dem direkt. De ansvarar själva för sina kösystem och har egna rutiner vid fördelning av platser. Du kan läsa mer om detta på verksamheternas egna webbplatser. Länkar till verksamheternas egna webbplatser hittar du på respektive verksamhet sida i listan över alla förskolor, fritidshem och dagbarnvårdare i kommunen.

Lista över alla förskolor, fritidshem och dagbarnvårdare i kommunen.

Fakta om fristående förskolor

En fristående förskola drivs av en annan aktör än kommunen. Det kan till exempel vara ett personal- eller föräldrakooperativ.

Förskolans läroplan gäller för fristående förskolor och i skollagen finns bestämmelser om krav på verksamheten som fristående förskolor måste uppfylla.

Kommunen har ansvar för tillsyn

För den som vill starta en fristående förskola gäller att kommunen måste godkänna verksamheten. Det gör vi om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet och om avgifterna inte överstiger maxtaxan. Kungsbacka kommun ansvarar för tillsyn av fristående verksamheter.