Bidrag för inackordering

Du har rätt till inackorderingstillägg om du har mer än två timmars restid till skolan per dag minst fyra dagar per vecka under en tvåveckorsperiod. Du kan inte få inackorderingstillägg om du redan har fått resebidrag.

Du kan få inackorderingstillägg om:

  • du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på orten där din skola ligger eller i närheten av den.
  • du studerar i kommunal skola, landstingsdriven skola eller skola driven av kommunalförbund.
  • du är heltidsstuderande elev inom gymnasieutbildning eller påbyggnadsutbildning.

Du ansöker om inackorderingstillägg hos CSN om du läser på en fristående skola, folkhögskola, riksinternat, utomlands eller om dina föräldrar vistas utomlands och du bor kvar i Sverige.

Vi beviljar inackorderingstillägg till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Från och med höstterminen samma år har du rätt till studiestöd från CSN i stället.

Så ansöker du om studiemedel Länk till annan webbplats.

Skicka in ansökan för inackorderingstillägg

Du behöver ansöka om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår. Din ansökan vill vi ha senast 31 augusti. Om du ansöker om bidrag vid en annan tid under läsåret behöver din ansökan inkomma senast den 14:e för att du ska få ditt inackorderingstillägg även för innevarande månad. Tänk på att du även behöver anmäla ett utbetalningskonto till Swedbank.

Du ansöker om inackorderingstillägg via en blankett i e-tjänsten. Här hittar du också blanketten för att anmäla utbetalningskonto.

Utbetalning från september till maj

Den första utbetalningen sker sista bankdagen i september. Vi betalar ut inackorderingstillägg i nio månader, september till maj. Inackorderingstillägget för läsåret 2023/2024 är 1 920 kronor per månad.

Inackordering vid frisök

Om du är antagen via frisök har du inte rätt till inackorderingstillägg men vi beviljar bidrag för elever antagna via frisök till naturbruksgymnasier inriktning djur i Västra Götaland och Halland.

Ersättning vid studier på folkhögskola

Regler för elever 18-20 år

Ersättning för skolmåltider och läromedel lämnas till elever vid folkhögskola. Ersättningen riktar sig till elever som inte har en gymnasieexamen och gäller de som läser en behörighetsgivande allmän kurs. Elever över 20 år söker bidrag hos CSN.

Regler för elever under 18 år

En elev under 18 år kan beviljas studier vid folkhögskola efter beslut av förvaltningschef eller gymnasiechef på förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad. Kostnaderna för elevens skolgång betalas upp till lägsta programpris exklusive skolmåltider och läromedel. Det lämnas också ersättning för skolmåltider och läromedel.

Fakturering av ersättning

Kostnaden för skolmåltider och läromedel faktureras direkt från den aktuella folkhögskolan till Kungsbacka kommun. Det innebär att du som elev inte behöver lämna in någon ansökan om ersättning till kommunen.