Skolskjuts

Elever kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan, här hittar du vilka regler som gäller.

Skolskjuts för elever i grundskolan

Elever har rätt till skolskjuts om de bor inom respektive skolas upptagningsområde och har det avstånd som krävs från hemmet till skolan eller från hemmet till närmaste hållplats. Du ansöker om skolskjuts via vår e-tjänst

Busskort för elever i gymnasiet

Alla gymnasieelever som är folkbokförda och går på en skola i Kungsbacka kommun har rätt till både skol- och fritidskort till och med det skolår eleven fyller 20 år. Busskorten söks via e-tjänst.