Skolkort för dig i gymnasiet

Tjej som står på en tågperrong

Alla nuvarande och blivande gymnasieelever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun och är inskriven på en gymnasieskola har rätt till både skol- och fritidskort till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Går du i anpassad gymnasieskola har du rätt att få skolkort till och med vårterminen det år du fyller 21 år. Du ansöker om korten via e-tjänst.

Ansökan om skolkort för gymnasieelever öppnar 15 maj. Du ansöker via e-tjänst.

Du som ska börja på gymnasiet till hösten och har fått besked att du kommit in kan ansöka om skolkort för läsåret 2024/2025 från och med 15 maj. Du ansöker via e-tjänst här på sidan.

Samma datum som ovan gäller även för dig som börjar i årskurs 2 och 3. Ditt nuvarande skolkort för gymnasiet gäller till och med 15 september.

Skolkortet gäller mellan klockan 4-19 på vardagar på Västtrafiks bussar och tåg. Kortet är giltigt inom från din folkbokföringsadress och till din skola. Tänk på att du behöver visa upp ett giltighetsintyg om du åker med ditt skolkort på Öresundståget eller med Hallandstrafiken. Du kan få ett giltighetsintyg utskrivet hos Västtrafiks butiker, ombud eller av en chaufför på Västtrafiks fordon.

Fritidskortet gäller mellan klockan 19-22 på vardagar på Västtrafiks bussar och tåg i Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Fritidskortet har samma giltighetstid som ett skolkort och gäller under skolterminen. Vill du att kortet även ska vara giltigt på helgen behöver du själv köpa det hos Västtrafik. Läs mer om kortets giltighetstid på vasttrafik.se Länk till annan webbplats.

Ansök via e-tjänst

Du ansöker om skolkort och fritidskort via vår e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha ett bank-id. Information om hur du skaffar bank-id hittar du på www.bankid.com.

För elever som är under 18 år behöver en vårdnadshavare ansöka om ditt kort. Är du elev över 18 år har du möjlighet att själv ansöka.

Har du av någon anledning inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via info@kungsbacka.se så skickar vi en pappersblankett till dig.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Kungsbacka kommun ansöker du om skolkort i den kommun du bor i.

Ansök i tid

Tänk på att ansöka i tid då handläggningstiden från ansökan till att du får ditt kort varierar. Sök endast ett kort om du behöver det. Det går bra att ansöka om skolkort och/eller fritidskort hela läsåret. Ansökan om skolkort för gymnasieelever för läsåret 2024/2025 öppnar 15 maj.

Växelvis boende

Om du har vårdnadshavare som bor i olika kommuner och du bor växelvis hos båda har du rätt att ansöka om ett skolkort som gäller från båda hemmen. Kontakta oss i så fall via e-post: info@kungsbacka.se

Förlorade skolkort

Tappar du bort ditt skol- eller fritidskort kan du ansöka om ett nytt via e-tjänsten. Avgiften för att få ett nytt kort är 250 kronor. Du betalar direkt i e-tjänsten. När du har betalt avgiften kan du få ett tillfälligt kort i receptionen på din gymnasieskola eller i receptionen på Kungsbacka stadshus. Detta kort använder du tills du får ditt nya kort.

Skolkort som inte fungerar

Har du ett skolkort som inte fungerar så ansöker du om ett nytt via e-tjänsten.

Frågor och svar om skolkort

Vad gäller för mig som fyllt 20 år eller kommer att fylla 20 år under läsåret?

Du som redan fyllt 20 år eller kommer att fylla 20 år under läsårets första termin har inte rätt att ansöka om skolkort. Du hänvisas istället till CSN där du kan ansöka om studiemedel.

Hur lång tid tar det för mig att få mitt skol eller fritidskort efter att jag ansökt?

Handläggningstiden från ansökan till att du får ditt kort varierar beroende på hur många ansökningar vi får in. Vi arbetar så skyndsamt vi kan.

Hur får jag mitt skolkort?

Vi skickar kortet till dig via post till den adress där du är folkbokförd.

Förra terminens kort är giltigt till 15 september (gäller årskurs 2 och 3). Om du ska börja i årskurs 1 kan din skola erbjuda ett tillfälligt "skolstartskort" om du inte hinner få ditt skolkort innan skolstarten.

Finns det något sista datum för ansökan av skol och fritidskort?

Nej, du kan ansöka under hela läsåret. Kanske är det så att du bara behöver ett kort under vinterhalvåret.

Måste jag ansöka om både skolkort och fritidskort?

Nej, du ansöker utifrån vilket behov du har. Du väljer själv i e-tjänsten om du vill ansöka om ett av korten eller båda.

Kan jag som elev själv ansöka om kortet/korten?

Om du är över 18 år kan du göra det. Men är du under 18 år måste en vårdnadshavare ansöka åt dig.

Går det att ansöka om sommarlovskort 2024?

Nej, den möjligheten finns inte i år.

Kan någon annan vuxen som inte är min vårdnadshavare ansöka åt mig?

Nej, det måste vara en registrerad vårdnadshavare till dig.

Jag har inget bank-id, vad gör jag då?

Bank-id skaffar du genom din bank.

Har du av någon anledning inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via info@kungsbacka.se så skickar vi en pappersblankett till dig.

Om man har skyddad identitet och därför inte kan använda e-tjänsten, hur gör man då?

Vänligen kontakta din rektor.

Jag går på en fristående skola i Kungsbacka, vad gäller för mig?

Alla nuvarande och blivande gymnasieelever som är folkbokförda i Kungsbacka kommun och inskriven på en gymnasieskola har rätt till både skol- och fritidskort till och med det skolår eleven fyller 20 år. Du ansöker via e-tjänsten här på kungsbacka.se

Jag har tappat mitt kort, vad ska jag göra?

Tappar du bort ditt skolkort eller fritidskort kan du ansöka om ett nytt via e-tjänsten. För att få ett nytt kort tas det ut en avgift på 250 kr. När du har betalt avgiften kan du få ett tillfälligt kort i receptionen på din gymnasieskola. Detta kort använder du tills du får ditt nya kort.

Jag går på en gymnasieskola i en annan kommun, vad gäller för mig?

Du ansöker om skolkort och fritidskort via e-tjänsten här på kungsbacka.se. Har du av någon anledning inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss via info@kungsbacka.se så skickar vi en pappersblankett till dig.

Jag går på en gymnasieskola i Kungsbacka men bor i en annan kommun, vad gäller för mig?

Du får ansöka om skolkort i den kommun som du bor i.

Gäller mitt skolkort på skolbussarna nummer 1-26?

Som gymnasieelev hänvisas du till att använda Västtrafiks linjetrafik för resor till och från skolan. Från höstterminen 2022 har grundskolans skolbussar, 1-26, fått nya tidtabeller och ibland även nya linjesträckningar. Detta kan innebära att du som är gymnasieelev och tidigare använt möjligheten att åka med grundskolans skolbussar i mån av plats till din skola inte längre kan göra det.

Fler sidor