Om du har långt mellan bostad och busshållplats kan du ansöka om resebidrag. Alla elever som är antagna via frisök har rätt till resebidrag.  

Resebidrag för dig som har långt mellan bostad och busshållplats

Om du har mer än fyra kilometer mellan bostad och busshållplats har du rätt att ansöka om extra resebidrag.

Bidraget är 80 kronor per månad i maximalt nio månader. Har du mer än sex kilometer till närmaste hållplats har du rätt att byta ut busskortet till kontantersättning. Du ansöker om resebidrag via e-tjänsten.

Resebidrag för elever antagna via frisök

Frisök betyder att du kan söka en utbildning på en gymnasieskola i en annan kommun även om utbildningen finns i din hemkommun. Alla elever som är antagna via frisök har rätt till resebidrag.

Vi betalar ut resebidraget för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Bostaden kan i detta fall vara en inackorderingsadress.

Vi betalar inte ut resebidrag för resor mellan hemmet och skolan om denna sträcka inte är en daglig väg till skolan.