Förskolor och barnomsorg i Kungsbacka

I förskolan får barnen möjlighet att lära
och utvecklas genom att leka, skapa och utforska.

Förskolor i Kungsbacka

I förskolan ska barnen få hjälp att utvecklas och lära sig saker.
Det gör de genom att leka, skapa och undersöka,
själv, i grupp och tillsammans med vuxna.
Förskolan ska också ge barnen omsorg och trygghet.
Förskolan är till för barn från ett år.

Du som förälder ska arbeta eller studera
för att ditt barn ska få en plats på förskola.
I Kungsbacka kommun finns det förskolor som kommunen ansvarar för
och förskolor som till exempel ett företag
eller ett föräldra- eller personalkooperativ ansvarar för.
Kontakta företaget eller kooperativet om ditt barn ska ha en plats där.

Pedagogisk omsorg istället för förskola

Ditt barn kan få pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem.
Det kan vara att personal tar hand om barn i sitt eget hem,
det brukar kallas familjedaghem och personalen kallas för dagbarnvårdare.
Men det kan också vara i en särskild lokal.
Barnen kan vara mellan 1 och 12 år.

Omsorg för ditt barn

om du arbetar kvällar och helger

Ditt barn kan också få omsorg om du arbetar kvällar eller helger.
Då måste kommunen först undersöka varför ditt barn behöver omsorg
och hur mycket omsorg barnet behöver,
eftersom det inte finns så många platser.

Alla barn har rätt till förskola

från tre år

Alla barn har rätt till plats på en förskola i 15 timmar per vecka
från hösten det år de fyller tre år.
Det kallas för allmän förskola och kostar inget.
Om ditt barn har en plats för att du arbetar eller studerar
betalar du mindre avgift under den tid som barnet har rätt till allmän förskola.

Öppettider

Barn ska få plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg
så mycket som behövs för föräldrarnas arbete eller studier.
Det säger skollagen.
Därför har förskolor, fritidshem och dagbarnvårdare öppet
på tider som är anpassade till normalarbetstid.
Signeshus förskola i centrala Kungsbacka är öppet även på kvällar och helger.

Mer information om omsorg på kvällar och helger (texten är inte lättläst).

Stängt för planering och under sommaren

Fyra dagar per år kan förskolan, dagbarnvårdaren eller fritidshemmet
ha stängt för att personalen ska planera eller utbilda sig.
Om ditt barn behöver omsorg då så ordnar vi ett alternativ,
oftast blir det på en annan förskola eller fritidshem.

Under vecka 28–31 på sommaren brukar färre barn behöva en plats.
Då är det bara några förskolor och fritidshem som är öppna.
Före sommaren får du information om vad som gäller under sommaren.

Öppet på sommaren på förskola och fritidshem (texten är inte lättläst).

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om förskolor och barnomsorg (texten är inte lättläst).

Alla förskolor och dagbarnvårdare i kommunen (texten är inte lättläst).

Ansök om plats (texten är inte lättläst).

Familjedaghem eller dagbarnvårdare (texten är inte lättläst).

Så här fungerar förskolan - Skolverket (texten är inte lättläst). Länk till annan webbplats.

Förskolan är till för ditt barn - YouTube (texten är inte lättläst) Länk till annan webbplats.