Så mycket betalar du för en plats i förskola eller fritidshem

Så mycket betalar du
för en plats i förskola eller fritidshem.

Så räknar vi ut hur mycket du ska betala

När ditt barn har en plats i förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare
betalar du en avgift en gång i månaden.

Hur mycket du ska betala beror på

  • hur gammalt barnet är
  • om du har andra barn som också har en plats i kommunen
  • den sammanlagda inkomst ni har i familjen
  • om det är en plats i förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare.

Du kan få det som kallas syskonrabatt
också om barnen i familjen inte är biologiska syskon.
Men då måste syskonet också ha sin plats i Kungsbacka kommun.
För att vi ska veta hur mycket du ska betala
måste vi alltid ha rätt uppgifter om den inkomst ni har i familjen.

Lämna eller ändra dina uppgifter (texten är inte lättläst). Länk till annan webbplats.

Hur mycket du betalar för en plats i förskolan

beror på hur gammalt ditt barn är

En plats i förskolan kostar olika för barn som är 1–2 år och 3–5 år.
För barn som är 3–5 år betalar du bara
om barnet är mer än 15 timmar per vecka i förskolan.
När ditt barn är tre år ska du anmäla
om barnet ska vara mer eller mindre än 15 timmar i förskolan.
Barnet räknas som 3 år från 1 augusti det år barnet fyller år.

Familjens sammanlagda inkomst

Familjens sammanlagda inkomst räknas ihop
för dem som är ensamstående, familjehemsföräldrar, gifta
och sammanboende personer som är folkbokförda på samma adress.
Det här gäller både om ni har gemensamma barn och inte.
Vi behöver veta vilken sammanlagd årsinkomst före skatt ni har.

Du får aldrig betala mer än maxtaxan

Maxtaxa betyder att det finns en gräns för hur mycket du ska betala
för en plats i förskola, fritidshem eller hos dagbarnvårdare.
Om vi inte får uppgifter om er sammanlagda inkomst
får du betala maxtaxan tills du skickar uppgifter om inkomsten.

Exempel på hur mycket du ska betala (texten är inte lättläst).

Du betalar varje månad under hela året

Du börjar betala för ditt barns plats när barnet börjar skolas in.
Du betalar för platsen under årets alla 12 månader.

Det betyder att du också betalar när ditt barn är sjukt eller är ledig
och när förskolan eller fritidshemmet är stängt för planering och under sommaren.
Du betalar också 30 dagar från det att du sagt upp platsen.

Om föräldrarna inte lever tillsammans

kan de få två fakturor

Föräldrar som har gemensam vårdnad men inte lever tillsammans
kan välja att betala var sin faktura eller att en av föräldrarna får hela fakturan.
Kontakta oss om du vill veta mer om att få var sin faktura.

Vi kontrollerar din inkomst

så du betalar rätt avgift

Den avgift du betalar beror på de uppgifter om familjens inkomster
som vi har fått.
Därför är det viktigt att du alltid anmäler förändringar till oss
så att du får betala rätt avgift.
Vi kontrollerar de uppgifter du har lämnat
om dina inkomster med Skatteverket.

Om inkomsten är högre än de uppgifter du har lämnat
kan du få betala tillbaka pengar.
Om du har lämnat för hög inkomst
ska du kontakta barnomsorg.support@kungsbacka.se för att ändra avgiften.