Specialkost – anpassa maten i skolan

När skolan behöver anpassa maten
för vissa elever i skolan
så kallas det för specialkost.

Om ditt barn eller du som myndig elev
behöver specialkost
så behöver du skicka in en anmälan.
På denna sida hittar du
information om hur du gör
en anmälan om specialkost.

Du kan också läsa mer
om vad specialkost är för något.

Skolan kan anpassa den mat
som serveras i skolan
för de som behöver det.
Detta kallas för specialkost.

Skolan ser till att specialkosten
är god och nyttig.

När kan man få specialkost?

Här är fem vanliga skäl
till att få specialkost
i skolan eller förskolan.

1. Eleven är allergisk mot något man äter

En elev som är allergisk
mot något man äter
kan få specialkost.

För att kunna få specialkost vid allergi
behöver du ibland skicka med
ett medicinskt intyg
som du fått från en läkare eller dietist.

Läs mer om när du behöver intyg
under rubriken När behöver jag skicka med ett medicinskt intyg?

2. Eleven är överkänslig mot något man äter

Man måste inte vara allergisk
för att få specialkost.
Det räcker med att eleven
är överkänslig mot något man äter.
Överkänslig innebär att man mår dåligt
om man äter en viss typ av mat.

För att kunna få specialkost
vid överkänslighet
behöver du ibland skicka med
ett medicinskt intyg
som du fått från en läkare eller dietist.

Läs mer om när man behöver intyg
under rubriken När behöver jag skicka med ett medicinskt intyg?

3. Eleven har medicinska behov

Det finns olika medicinska behov
där det kan vara viktigt
att få specialkost.

För att kunna få specialkost
vid medicinska behov
måste du skicka med
ett medicinskt intyg
som du fått från en läkare eller dietist.

4. Elevens religion kräver specialkost

Om en elev tillhör en religion
som innebär att man inte äter viss mat
så kan man anmäla behov av specialkost.

5. Eleven har en funktionsnedsättning

Man har också rätt till specialkost
om eleven har en funktionsnedsättning
som påverkas av den mat man äter.

Till exempel om
eleven har epilepsi
och har fått en särskild diet
av sin läkare.

När behöver jag skicka med
ett medicinskt intyg?

I vissa fall måste du skicka med
ett medicinskt intyg
ihop med din anmälan om specialkost.

Du behöver skicka in ett medicinskt intyg
när din anmälan om specialkost beror på

 1. allergi
 2. överkänslighet
 3. medicinska skäl.

Ett sådant intyg kan du få
från elevens dietist eller läkare.

Vad ska det stå i det medicinska intyget?

I det medicinska intyget ska det stå
vad den person som anmälan gäller
inte kan äta, och varför.

Hur länge gäller intyget?

Det medicinska intyget gäller tills vidare,
vilket innebär att det gäller
ända tills något förändras.

Du behöver därför skicka in
en ny anmälan för specialkost

 • om något förändras
  i den medicinska bedömningen.
 • om något förändras
  med allergin eller överkänsligheten.

Om din anmälan om specialkost
gäller allergi eller överkänslighet

Du behöver skicka med ett medicinskt intyg
om den som behöver specialkost
är allergisk eller överkänslig
mot något eller några av dessa saker:

 • protein från komjölk (laktos,
 • komjölksprotein)
 • mjöl (gluten)
 • ägg
 • fisk
 • skaldjur
 • protein från soja (sojaprotein)
 • jordnötter, nötter, mandel och/eller
 • sesamfrö.

Om du inte har ett sådant intyg
så behöver du be en läkare eller dietist
att skriva ett sådant intyg
som du kan ge till skolan eller förskolan.

Om din anmälan om specialkost
är på grund av medicinska skäl

Du behöver också skicka med
ett intyg från läkare eller dietist
om barnet eller eleven
behöver specialkost
av medicinska skäl.

Om du inte har ett sådant intyg
så behöver du be en läkare eller dietist
att skriva ett intyg för
”individanpassad behovskost
enligt medicinsk bedömning”.

Hur gör jag för att få specialkost
i skola eller förskola?

För att få specialkost serverad
i skolan eller förskolan
behöver du skicka in en anmälan.
Anmälan gäller tills vidare.

I anmälan ska du fylla i vilken mat
som barnet eller eleven inte kan äta
och förklara varför.

Kom ihåg att skicka med ett intyg
ifall din anmälan för specialkost
beror på medicinska skäl,
allergi eller överkänslighet.

Två olika sätt att anmäla behov av specialkost

Det finns två sätt
att anmäla behovet av specialkost:
antingen digitalt (via en e-tjänst)
eller med en pappersblankett.

1. Anmäl behov av specialkost digitalt

Du behöver fylla i och skicka in
en anmälan om specialkost
via vår e-tjänst
för anmälan om specialkost.

För att kunna använda vår e-tjänst
behöver du en e-legitimation (ett bank-id).
Om du inte har en sådan
kan du skicka in en pappersblankett.
Läs mer om hur man gör det
under nästa rubrik.

Du hittar e-tjänsten
genom att klicka på denna länk:

Anmäl behov av specialkost (webbplats, öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats..

2. Anmäl behov av specialkost med pappersblankett

Du kan också anmäla
behov av specialkost
med en pappersblankett
som du fyller i och postar.

Du kan få blanketten utskriven på papper
genom att kontakta
kommunens kundcenter
som heter Kungsbacka direkt
genom att ringa 0300-83 40 00
eller mejla info@kungsbacka.se.

Om du har tillgång till skrivare
kan du ladda ner blanketten
från denna webbplats:
Anmäl behov av specialkost (webbplats, öppnas i ny flik) Länk till annan webbplats..

Skicka din anmälan så snart som möjligt

Du behöver skicka in
en anmälan för specialkost
så fort ni har fått veta
att eleven behöver specialkost,
till exempel av elevens läkare eller dietist.

Vi behöver veta det så fort som möjligt
eftersom det kan ta lång tid
att planera och beställa
vilken mat som ska serveras i skolan.

Eftersom det tar lång tid
kan inte elevens förskola eller skola
garantera att personalen i köket
kan laga exakt den specialkost
som eleven behöver
samma månad som du skickat in din anmälan.

Däremot kommer personalen i köket
att laga mat
som har anpassats så gott det går
innan din anmälan om specialkost
har blivit godkänt.
Detta gör de dock högst i en månads tid.

Var därför extra noggrann när du fyller i
din anmälan om specialkost.
Och kom ihåg att skicka med
en kopia av elevens medicinska intyg
om du anmäler behov av specialkost
av medicinska skäl,
allergi eller överkänslighet.

Vad händer när jag skickat in en anmälan?

När vi har fått en anmälan om specialkost
och eventuellt bifogat medicinskt intyg
så ska Enheten för måltid
på Kungsbacka kommun
granska och godkänna din anmälan.

När din anmälan har blivit godkänd
så ger vi informationen
till den personal
som lagar och serverar skolmaten
på den skola eleven går i.
Vi ser till att de får
all information de behöver
för att kunna servera eleven
rätt specialkost.

Du måste skicka in en ny anmälan
om behovet av specialkost förändras

Tänk på att du behöver
göra en ny anmälan
om något förändras
kring barnets eller elevens
behov av specialkost.

Skicka in en anmälan

 • om något förändras
  i den medicinska bedömningen.
 • om något förändras
  med allergin eller överkänsligheten.

Du måste avbeställa specialkosten
vid frånvaro från skola eller förskola

Om en elev har specialkost
ska vara ledig en längre tid
så behöver personalen som jobbar i köket
veta det.

Hur gör jag för att avbeställa specialkosten
för ett barn som går i förskola?

Om ditt barn som har specialkost
går på förskola
och ska vara frånvarande
så räcker det med
att du anmäler barnets frånvaro
till den avdelning som barnet går på.

När du anmält barnets frånvaro
får de som lagar maten
på barnets förskola
veta det av de andra pedagogerna.

Därför behöver du anmäla frånvaro
senast klockan 8.30 samma dag
som barnet kommer att vara borta
från förskolan.

Om du inte har telefonnumret
så kan du följa länken
där du hittar telefonnummer
till Kungsbackas förskolor
och annan pedagogisk omsorg.

Alla förskolor och pedagogisk omsorg i Kungsbacka.

Hur gör jag för att avbeställa specialkosten
för en elev som går i skolan
eller på gymnasiet?

Om eleven som har specialkost
går i skolan eller gymnasiet
och ska vara frånvarande
behöver du kontakta den personal
som jobbar i köket på skolan.

Säg att du vill
avbeställa barnets specialkost
och berätta vilken eller vilka dagar
som eleven kommer att vara borta
från skolan.

Om du inte har telefonnumret
till den skola barnet går i
så kan du följa någon av dessa två länkar
för att hitta numret till skolan.

Alla grundskolor i Kungsbacka kommun

Alla gymnasieskolor i Kungsbacka kommun