Personal häller upp mat i behållare.

Behöver ditt barn eller du som myndig elev ha specialkost? Här kan du anmäla behov av specialkost och läsa mer om vad det innebär.

Vi anpassar måltiderna i skolan för elever som behöver det på grund av allergi, överkänslighet, andra medicinska behov eller utifrån religion eller funktionsnedsättning. Vi ser till att specialkosten är god, näringsriktig och lagad med omsorg.

Anmäl att du behöver specialkost – så gör du

1. Se till att eleven finns med i elevregistret

För att kunna göra en anmälan om specialkost, behöver eleven finnas med i elevregistret på sin förskola eller skola.

Vid skolstart i augusti finns eleven med i registret före skolstart, och då kan du som tidigast anmäla specialkost i e-tjänsten två veckor före skolstart.

Vid skolstart under andra delar av året registrerar skolan oftast eleven samma dag som hen börjar skolan och därför kan du inte anmäla specialkost i e-tjänsten före skolstart. Då ska du kontakta skolköket om vilken kost eleven behöver och datumet hen börjar skolan. Du hittar kontaktuppgifter till skolköket på skolans sida. Tänk på att du måste anmäla specialkost i e-tjänsten sedan när eleven, även om du har meddelat skolköket. Vi serverar specialkost i högst en månad efter skolstart utan anmälan i e-tjänsten.

2. Anmäl specialkost i e-tjänsten

Du anmäler att du behöver ha specialkost via e-tjänsten. Där fyller du i de uppgifter som behövs för att få specialkost serverad i skolan. För att anmäla via e-tjänsten behöver du e-legitimation. När du gör din anmälan i e-tjänsten får du en bra översikt och kan ändra ditt ärende enkelt.

Om du inte har e-legitimation, kan du anmäla behovet via pappersblanketten som du kan ladda ner på sidan där e-tjänsten finns eller genom att kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt. När du gör din anmälan på pappersblankett får du svar från oss via den e-postadress som du skriver på blanketten.

Anmälan gäller tills vidare. Tänk på att göra en ny anmälan om behovet av specialkost ändras.

Anmäla behov av specialkost Länk till annan webbplats.

3. Medicinskt intyg

Om anmälan beror på medicinska skäl ska du komplettera den med ett medicinskt intyg från läkare eller dietist, för att vi ska kunna handlägga det rätt. Se därför till att skicka in det medicinska intyget så fort som möjligt för att vi ska kunna laga och servera rätt specialkost.

4. Informera skolpersonalen och kontakt med skolköket

Det är ditt eget ansvar att informera skolpersonalen om att du eller ditt barn har specialkost. Den anmälan som du gör gäller bara den kost som vi lagar i skolmatsalens kök.

Om du som förälder vill ha mer kontakt och förklara behovet av specialkost för skolans kök, kan du själv kontakta skolköket. Du hittar kontaktuppgifter till skolköket på skolans sida. I e-tjänsten godkänner vi behovet av specialkost och skickar det sedan till skolköket. Skolköket får endast information om livsmedel som ska uteslutas för eleven och känner inte till anledningen till behovet av specialkost och har inte heller kontaktuppgifterna till dig som har anmält, på grund av sekretess och personuppgiftsskydd.

Vi granskar anmälan och ser till att servera rätt specialkost

Anmälan om specialkost och eventuellt bifogat medicinskt intyg granskas och godkänns av måltidsverksamheten i Kungsbacka kommun. När anmälan är godkänd får skolköket uppgifter om eleven och hens specialkost.

Viktigt att tänka på

Vi kan inte garantera att vi kan laga specialkost direkt efter att du har anmält behovet om specialkost och lämnat in eventuellt medicinskt intyg. Det beror på att det tar tid att planera för och beställa den specialkost som krävs. Under övergångsperioden till specialkost kommer vi att servera anpassad mat för eleven så gott det går – detta gäller i högst en månad om medicinskt intyg från dietist eller läkare saknas.

När anmäler jag behov av specialkost?

Du anmäler behov av specialkost så fort som möjligt efter att eleven har fått sin ordination av läkare eller dietist eller efter att kostbehovet har ändrats. Det är viktigt att du i samband med anmälan eller så snart som möjligt skickar in det medicinska intyget för att vi ska kunna handlägga ditt ärende rätt och tillaga och servera rätt specialkost.

När behöver jag medicinskt intyg?

För vissa allergier eller överkänsligheter måste du bifoga ett medicinskt intyg från dietist eller läkare. Det gäller om eleven är överkänslig mot följande livsmedel:

  • gluten
  • komjölksprotein
  • ägg
  • fisk
  • skaldjur
  • sojaprotein
  • jordnötter, nötter, mandel, sesamfrö
  • individanpassad behovskost enligt medicinsk bedömning.

Om eleven behöver specialkost på grund av medicinska skäl ska du alltid komplettera anmälan med ett medicinskt intyg.

Det medicinska intyget gäller tills vidare, så länge inte något ändras i elevens överkänslighet eller i den medicinska bedömningen.

När behöver jag inte medicinskt intyg?

Vid överkänslighet eller allergi mot laktos behöver du inte lämna in ett medicinskt intyg, men du behöver ändå anmäla behovet av specialkost.

Om eleven behöver specialkost av andra skäl som inte är medicinska, kan vi erbjuda lakto-ovo-vegetarisk kost enligt skollagens krav på näringsriktiga måltider och enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi kan även erbjuda kost utan fläskkött och utan blodmat.

Hur avbeställer jag specialkosten vid frånvaro?

Om eleven ska vara frånvarande ska du kontakta köket i skolan för att avbeställa specialmåltiden.

Om en förskoleelev ska vara frånvarande får köket information via förskolans avdelning som du har anmält frånvaron till. Frånvaroanmälan behöver ha kommit in senast klockan 8.30 samma dag.

Telefonnummer till skolköket hittar du på skolans sida:

Alla förskolor

Alla grundskolor

Gymnasieskolor