Behöver ditt barn ha sin måltid särskilt anpassad? Här kan du som vårdnadshavare ansöka om specialkost till ditt barn. 

Så ansöker du om specialkost

Du ansöker om specialkost via e-tjänsten Ansökan om specialkost. Där fyller du i de uppgifter som behövs för att barnet ska få specialkost. För att ansöka via e-tjänst behöver du ett bank-ID.

Det går också bra att ansöka via pappersblankett. Kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt för att få pappersblanketten.

I ansökan ska det framgå vilka livsmedel barnet inte kan äta. Ansökan gäller tills vidare och ska alltid signeras av en vårdnadshavare. Tänk på att förnya din ansökan vid förändring i överkänslighet eller i den medicinska bedömningen. Varje nytt läsår går vi igenom alla befintliga och nyinkomna intyg och ibland behöver vi kontakta er för att ni ska verifiera eller tillstyrka ansökan och/eller medicinskt intyg.

Ansökan om specialkost och eventuellt bifogat intyg från dietist eller läkare granskas av Måltid för godkännande av specialkost. Skolköket hämtar ut avpersonifierad produktionsrapport för tillagning av specialkosten. Ansvarig rektor, skoladministratör samt måltidspersonalen hämtar ut serveringsrapport för respektive förskola eller skola för säkerställande av servering av specialkosten.

När ska du ansöka?

Du ansöker så fort som möjligt efter att barnet eller eleven fått sin ordination eller att kosten förändrats.

Eftersom det kräver viss tid för att planera inköp och beställa livsmedel kan förskolan eller skolan inte garantera att köket kan tillaga specialkosten direkt efter ni har ansökt. Under övergångsperioden kommer förskolan eller skolan att laga anpassad mat till eleven i så god utsträckning som det är möjligt, dock i högst en månad om det är oklarheter i ansökan eller om vi inte har fått in något medicinskt intyg.

När behövs medicinskt intyg?

För vissa allergier eller överkänsligheter måste du bifoga ett medicinskt intyg från dietist eller läkare. Det gäller om barnet är överkänsligt mot dessa livsmedel:

  • gluten
  • komjölksprotein
  • ägg
  • fisk
  • skaldjur
  • sojaprotein
  • jordnötter, nötter, mandel, sesamfrö
  • individanpassad behovskost enligt medicinsk bedömning

Om förskolebarnet eller eleven behöver specialkost på grund av medicinska skäl ska det alltid kompletteras med ett medicinskt intyg.

Det medicinska intyget gäller också tills vidare, så länge det inte sker några förändringar av överkänslighet eller den medicinska bedömningen

När medicinskt intyg inte behövs

Vid överkänslighet eller allergi mot laktos behöver du inte lämna in ett medicinskt intyg men behöver ändå ansöka om specialkost via e-tjänsten.

Om förskolebarnet eller eleven behöver specialkost av andra skäl än medicinska kan vi erbjuda lakto-ovo-vegetarisk kost enligt skollagens krav på näringsriktiga måltider och enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Vi kan även erbjuda kost utan fläskkött och utan blodmat.

Avbeställa specialmåltid vid frånvaro

Om skoleleven ska vara frånvarande ska du kontakta köket i skolan för att avbeställa specialmåltiden. Vid frånvaroanmälan till förskolan får köket information via förskolans avdelning. Avbeställning ska ske senast klockan 8.30 samma dag.

Telefonnummer till skolköket hittar du på skolans hemsida.

Alla förskolor

Alla grundskolor

Gymnasieskolor