Matråd och inflytande

En person lägger upp mat på en tallrik.

Varje skola bör ha ett matråd enligt Livsmedelsverket. Där kan elever och skolpersonal tillsammans diskutera synpunkter och önskemål på den mat som serveras och på miljön i matsalen. 

I förskolor kan föräldrarna bilda ett motsvarande föräldraråd som diskuterar matfrågor med personalen. Matrådet bör samlas ett par gånger per termin och ska ha ett stort inflytande i kökets planering för till exempel alternativa rätter.

I matrådet ska representanter för skolledningen, elever från olika klasser, lärare, skolsköterska och skolmåltidspersonal finnas med. Även föräldrar är välkomna att delta.

Vill du veta mer om hur man bildar ett matråd, vad man kan göra och vilka frågor man kan påverka? Kontakta rektorn på din skola.