Matråd och inflytande

En person lägger upp mat på en tallrik.

Varje skola bör ha ett matråd enligt Livsmedelsverket. Där kan elever och skolpersonal tillsammans diskutera synpunkter och önskemål om maten och miljön i matsalen.

I matrådet ska representanter för skolledningen, elever från olika klasser, lärare, skolsköterska och måltidspersonal finnas med. Även föräldrar är välkomna att delta.

I förskolor kan föräldrarna bilda ett föräldraråd som diskuterar matfrågor med personalen. Matrådet bör samlas ett par gånger per termin och ska ha ett stort inflytande i kökets planering av maten.

Vill du veta mer om hur man bildar ett matråd, vad man kan göra och vilka frågor man kan påverka? Kontakta rektorn på din skola.