Anpassad gymnasieskola för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Anpassad gymnasieskola är för ungdomar
som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Utbildningen i anpassad gymnasieskola är fyra år
och finns som yrkesprogram eller individuellt program.
Yrkesprogrammen är inriktade på att eleven ska få ett arbete.
Där ingår det minst 22 veckors praktik ute på arbetsplatser.

Det individuella programmet är för elever som inte kan
gå på ett yrkesprogram utan behöver en utbildning
som är anpassad efter de egna förutsättningarna.

Vem kan läsa på anpassad gymnasieskola?

Elever med en intellektuell funktionsnedsättning
har rätt att läsa på anpassad gymnasieskola.
Det är kommunen där eleven bor som bestämmer om en elev
kan gå på anpassad gymnasieskola.

Då undersöker kommunen först elevens situation

  • pedagogiskt
  • psykologiskt
  • socialt
  • medicinskt.

Kommunen ska också diskutera med eleven och elevens föräldrar
när de gör sin undersökning.

Vad ska anpassad gymnasieskola ge eleverna?

Anpassad gymnasieskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning
en anpassad utbildning som ska hjälpa dem att kunna arbeta och fortsätta studera.
Men den ska också hjälpa dem att utvecklas
och kunna vara en aktiv del av samhället i Sverige.