Anpassad gymnasieskola på Elof Lindälvs gymnasium har fyra nationella yrkesprogram. Programmen är både praktiska och teoretiska och leder till arbete, sysselsättning eller fortsatta studier.

Det ingår 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande på alla fyra yrkesprogram. På ditt arbetsplatsförlagda lärande får du möjlighet att vara ute på en arbetsplats inom din yrkesinriktning. Du har också möjlighet att ta truckkörkort vilket efterfrågas av många arbetsgivare.

Vi arbetar i mindre grupper och hemklassrum i nära samarbete med mentorer, specialpedagoger och yrkeslärare.