Bild på en gymnasieelev i ett restaurangkök

Hotell, restaurang och bageri är en yrkesutbildning för dig som är vill arbeta i ett serviceyrke och tycker om att laga mat, baka och servera.

Så här arbetar vi

På detta program får du kunskaper om matlagning, bageri, konditori och hantering av färskvaror och livsmedel. Vi har en restaurang på skolan där vi serverar dagens lunch, dukar upp och tar emot beställningar. I restaurangen får du lära dig hur man hanterar en kassa och hur man bemöter gäster.

Teori och praktik

Teori och praktik varvas under din utbildning. Du har undervisning på skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) minst 22 veckor ute på en arbetsplats. Vi har ett nära samarbete med branschen och arbetar med verklighetsbaserade projekt tillsammans med näringslivet. Du får möjlighet att ta truckkörkort vilket efterfrågas av många arbetsgivare.

Efter gymnasiet

Efter avslutade studier kan du gå vidare till arbete, sysselsättning eller fortsatta studier.

Ämne och poäng

Gemensamma ämnen i anpassad gymnasieskola - 900 p

Tabellen listar gemensamma kurser i anpassad gymnasieskola

Kurs

Poäng

Engelska 1

100 p

Estetisk verksamhet

100 p

Historia 1

50 p

Idrott och hälsa 1

200 p

Matematik 1

100 p

Naturkunskap 1

50 p

Religion 1

50 p

Samhällskunskap 1

50 p

Svenska 1

200 p

Programgemensamma kurser - 600 p

Tabellen listar antalet poäng för programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Bageri och konditorkunskap

100 p

Hotell

100 p

Livsmedels- och näringskunskap

100 p

Måltids- och branschkunskap

200 p

Service och bemötande

100 p

Programfördjupning - 700 p

Tabellen listar antalet poäng för programfördjupning

Kurs

Poäng

Konditori 1

100 p

Entreprenörskap

100 p

Hem- och konsumentkunskap 1

100 p

Lokalvård 1

100 p

Matlagning 1

100 p

Matlagning 2

100 p

Servering

100 p

Individuellt val - 200 p

Tabellen listar antalet poäng för individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Anpassat gymnasieskolearbete - 100 p

Tabellen listar antalet poäng för anpassat gymnasieskolearbete

Ämne

Poäng

Anpassat gymnasieskolearbete

100 p