Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet har du fått en bred utbildning med kunskaper inom teknik, arkitektur, design och datorteknik.

Om programmet

På Teknikprogrammet får du en bred teoretisk och praktisk utbildning inom teknikens olika områden. Teknikprogrammet passar dig som gillar att lösa problem och vill skapa och utveckla idéer både i teori och praktik.

Så här arbetar vi

Under din utbildning kommer du få möjlighet att arbeta med skarpa projekt. Det innebär att du kan få uppdrag som medverkande företag lämnat till teknikprogrammet. Genom Teknikcollege Kungsbacka samverkar vi tätt med teknikbranschens aktörer och därför läser alla elever på Teknikprogrammet 2800 poäng.

Inriktningar

Första året läser alla på programmet samma kurser. Inför år 2 väljer du en av de fyra inriktningarna samhällsbyggande och miljö, informations- och medieteknik, design och produktutveckling eller teknikvetenskap. Alla fyra inriktningar på Teknikprogrammet ingår i Teknikcollege Kungsbacka.

Efter gymnasiet

Programmet ger dig grundläggande behörighet till högskola. I framtiden kan du arbeta som till exempel civilingenjör, arkitekt, byggnadsingenjör, samhällsplanerare, industridesigner, produktutvecklare, mekatronikingenjör eller arbeta inom IT-branschen.

Ämne och poäng

Gymnasiegemensamma kurser - 1100 p

Tabellen listar alla gymnasiegemensamma kurser

Kurs

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1c

100 p

Matematik 2c

100 p

Matematik 3c

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3

100 p

Programgemensamma kurser - 400 p

Tabellen listar alla programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Fysik 1

150 p

Kemi 1

100 p

Teknik 1

150 p

Inriktning design och produktutveckling - 700 p

Tabellen listar kurser inom inriktningen design och produktutveckling

Kurs

Poäng

Bild och form 1a1

50 p

CAD 1

50 p

Design 1

100 p

Konstruktion 1

100 p

Programfördjupning

400 p

Inriktning informations- och medieteknik - 700 p

Tabellen listar kurser inom inriktningen informations och medieteknik

Kurs

Poäng

Dator- och nätverksteknik

100 p

Programmering 1

100 p

Webbutveckling 1

100 p

Programfördjupning

400 p

Inriktning samhällsbyggande och miljö - 700 p

Tabellen listar kurser inom inriktningen samhällsbyggande och miljö

Kurs

Poäng

Arkitektur hus

100 p

Byggnadsverk

100 p

Hållbart samhällsbyggande

100 p

Programfördjupning

400 p

Inriktning teknikvetenskap - 700 p

Tabellen listar kurser inom inriktningen teknikvetenskap

Kurs

Poäng

Fysik 2

100 p

Matematik 4

100 p

Teknik 2

100 p

Programfördjupning

400 p

Individuellt val - 200 p

Tabellen listar antalet poäng för individuellt val

Ämne

Poäng

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete - 100 p

Tabellen listar antalet poäng för gymnasiearbetet

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete

100 p