Bild på gymnasieelever i en korridor

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledning, administration, elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Som elev kontaktar du din lärare enklast via Vklass.

Rektorer

Rektor skolenhet 1

Fordons- och transportprogrammet, Lärlingsutbildningen
Marie Andersson
0300-83 35 10
marie.andersson14@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 2

Ekonomiprogrammet
Maria Åsberg
0300-83 30 04
maria.asberg@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 3

Teknikprogrammet
Sofia Rådström
0300-83 35 22
sofia.radstrom@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 4

Försäljning- och serviceprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Hannah Tengelin
0300-83 36 03
hannah.tengelin@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 5

El- och energiprogrammet, Gymnasiesärskolan
Lisa Jönsson
0300-83 34 31
lisa.jonsson@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 6

Naturvetenskapsprogrammet
Anna Wallergård
0300-83 32 11
anna.wallergard@kungsbacka.se

Rektor skolenhet 7

Introduktionsprogrammen
Per Lindberg
0300-83 34 50
per.lindberg@kungsbacka.se

Biträdande rektorer

Biträdande rektor skolenhet 3

Teknikprogrammet
Stina Petersson
0300-83 34 75
stina.petersson@kungsbacka.se

Biträdande rektor skolenhet 5

El- och energiprogrammet, Gymnasiesärskolan
Jacob Grapengiesser
0300-83 33 41
jacob.grapengiesser@kungsbacka.se

Biträdande rektor skolenhet 6

Naturvetenskapsprogrammet
Anna Petrini
0300-83 32 89
anna.petrini@kungsbacka.se

Biträdande rektor skolenhet 7

Introduktionsprogrammen
Anna Ahlqvist
0300-83 33 01
anna.ahlqvist@kungsbacka.se

Administration

Administratör

Lena Tönnberg
0300-83 35 05
lena.tonnberg@kungsbacka.se

Administratör

Carina Larsson
0300-83 35 03
carina.larsson3@kungsbacka.se

Administratör

Frida Jaresten
0300-83 37 27
frida.jaresten@kungsbacka.se

Enhetschef skolservice

Johanna Friberg
0300-83 33 04
johanna.friberg@kungsbacka.se

Planerare

Jonas Bertilson
0300-83 34 44
jonas.bertilson@kungsbacka.se

Elevhälsa

Skolsköterska

Pernilla Kjellberg
Fordons- och transportprogrammet, Lärlingsutbildningen, Naturvetenskapsprogrammet
0300-83 33 71
0708-23 30 93
pernilla.kjellberg@kungsbacka.se

Skolsköterska

Jeanette Viggeborn
Ekonomiprogrammet, Teknikprogrammet
0300-83 35 18
0727-34 35 18
jeanette.viggeborn@kungsbacka.se

Skolsköterska

Debora Lorensson
Försäljning- och serviceprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, El- och energiprogrammet, Gymnasiesärskola
0300-83 35 19
0727-34 35 19
debora.lorentsson@kungsbacka.se

Skolsköterska

Liselott Johansson
Introduktionsprogrammet
0300-83 56 56 
0734- 69 60 96
liselott.johansson@kungsbacka.se

Kurator

Liselotte Änghede
Ekonomiprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
0300-83 35 17
0706-55 20 16
liselotte.anghede@kungsbacka.se

Kurator

Malena Ternström
Introduktionsprogrammet
0300-83 35 40
0728-89 96 02
malena.ternstrom@kungsbacka.se

Kurator

Zandra Renholm
El- och energiprogrammet, Fordons- och transportsprogrammet, Gymnasiesärskolan, Lärlingsutbildningen, Teknikprogrammet
0300-83 35 83
zandra.renholm@kungsbacka.se

Psykolog

Jakob Andersson
0300-83 33 95
0722-04 83 00
jakob.andersson4@kungsbacka.se

Specialpedagoger

Specialpedagog

Andreas Martinsson
Ekonomiprogrammet
0300-83 35 86
0700-83 39 28
andreas.martinsson@kungsbacka.se

Specialpedagog

Christina Schedvin
Fordons- och transportprogrammet, Lärlingsutbildningen
0300-83 36 25
0700-81 84 58
christina.schedvin@kungsbacka.se

Specialpedagog

Kristina Sjöstrand
Teknikprogrammet
0300-83 32 86
kristina.mellander-sjostrand@kungsbacka.se

Specialpedagog

Line Borgstrand
Försäljning- och serviceprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet
0300-83 32 47
0728-89 96 45
line.borgstrand@kungsbacka.se

Specialpedagog

Georgina al Hallis
Naturvetenskapsprogrammet, El- och energiprogrammet, Gymnasiesärskolan
0300-83 35 51
0705-90 35 51
georgina.al-hallis@kungsbacka.se

Specialpedagog

Christina Pettersson
Introduktionsprogrammen
0300-83 33 46
0734-69 83 63
christina.pettersson@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare

Annika H Johansson
Introduktionsprogrammen, Lärlingsutbildningen, Fordons- och transportprogrammet
0300-83 44 53
0703-96 15 85
annika.h.johansson@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Maarit Hassel
Försäljning- och serviceprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, El- och energiprogrammet, Gymnasiesärskolan
0300-83 88 06
0728-89 96 94
maarit.hassel@kungsbacka.se

Studie- och yrkesvägledare

Annie Petersson
Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet
0300-83 87 92
0734-69 61 93
annie.petersson@kungsbacka.se

 

Övrig personal

Bibliotekarie

Victoria Gabrielsson
0300-83 35 67
victoria.gabrielsson@kungsbacka.se

Bibliotekarie

Frida Udd
0300-83 36 61
frida.udd@kungsbacka.se

Fastighetstekniker

Christer Johansson
0300-83 35 41
christer.johansson@kungsbacka.se

Fastighetstekniker

Daniel Dahl
0300-83 54 96
daniel.dahl@kungsbacka.se

IT-tekniker

Hannes Landström
0300-83 55 00
hannes.landstrom@kungsbacka.se

Restaurangchef

Joawchim Asplund
0300-83 35 39
joawchim.asplund@kungsbacka.se

VFU-samordnare

Biträdande rektor

Jacob Grapengiesser
0300-83 33 41
jacob.grapengiesser@kungsbacka.se

Restaurang Lindälv

Öppettider: Torsdagar och fredagar 11.45–13 (vid temakvällar har vi andra öppettider)

Bordsbeställning: 0300-83 35 33
Telefontid måndag till fredag 9.30–10:30

Elofs hörna

Öppettider: Onsdagar 11.45–13

Elof Lindälvs gymnasium

Öppettider
Måndag–fredag 7–17

Besöksadress
Lindälvs gata 3
434 32 Kungsbacka

Postadress
434 81 Kungsbacka

Hitta hit

Elof Lindälvs gymnasium
Lindälvs gatan 2
434 32 Kungsbacka