Utbildningar i samverkan med branscher

Flera av programmen på gymnasieskolorna är certifierade utbildningar i samverkan med olika branscher. Det betyder att programmen är kvalitetssäkrade för att matcha branschernas behov av kompetens.