Certifiering av utbildningar inom besöksnäringen

Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Lärlingsprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium håller just nu på att certifiera sig inom Visitas kvalitetssäkringsmodell.

För att kunna säkra att gymnasieutbildningarna inom besöksnäringen fortsätter att vara attraktiva och branschnära har Visita utvecklat en kvalitetssäkringsmodell. Modellen bygger på att utbildningarna samarbetar med besöksnäringen så att eleverna lär sig det som faktiskt är aktuellt och efterfrågat.

Behovet av utbildad personal är stort inom besöksnäringen. Det är viktigt att det finns gymnasieutbildningar som kan erbjuda de bästa möjligheterna för elevernas utveckling och karriärmöjligheter inom branschen.

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv.