Teknikcollege är en certifiering och kvalitetsstämpel på redan befintliga utbildningar. En certifierad utbildning innebär att vi samverkar med företag kring utbildningens innehåll.

Teknikprogrammet på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor och El- och energiprogrammets inriktning automation på Elof Lindälvs gymnasium är certifierade inom Kungsbacka teknikcollege.

När du läser på något av programmen får du knyta flera företagskontakter under din studietid. Du kommer även att få göra studiebesök, lyssna på spännande föreläsningar, samarbeta i olika projekt och möjlighet att göra ditt gymnasiearbete som ett uppdrag för någon av våra samarbetspartners.

Sex anledningar till att välja en Teknikcollegeutbildning:

  1. Chans till jobb efter studenten eller möjlighet till vidare studier.
  2. En utbildning med nära koppling mellan teori och praktik.
  3. Kunskaper som matchar företagens framtida behov både i Sverige och utomlands.
  4. Möjlighet till en framtid inom teknik och industri som gynnar samhällets hållbara utveckling.
  5. Stora möjligheter till sommarjobb, praktikplats och projektarbete på företag.
  6. Tillfällen att knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Samverkanspartners

Afry (ordförande), Siemens, Axson, Eksta, LUE, Vattenfall, Halmstad Högskola, Granitor Systems, Kungsbacka kommun