Bibliotek på gymnasiet

Bild på gymnasieelever som sitter i ett bibliotek

Gymnasieskolornas bibliotek har ett brett utbud av skönlitteratur, faktaböcker och artiklar. På biblioteken kan du låna böcker, studera och söka efter information.

På gymnasiebiblioteken kan du som elev:

  • Få hjälp med att hitta böcker och artiklar till ditt skolarbete.
  • Få tillgång till digitalt material via databaser.
  • Låna böcker för läsning, även för din fritid.
  • Få tillgång till inlästa böcker, både läroböcker och skönlitteratur.
  • Studera enskilt eller i grupp.

Lånekort

För att låna böcker på biblioteket behöver du ha ett lånekort i Kungsbacka kommun. Dina personuppgifter registreras i samma bibliotekssystem som biblioteken i Kungsbacka använder.

När du börjar på gymnasiet kommer din klass att få en bokad tid i biblioteket för att uppdatera ditt lånekort eller att registrera dig som låntagare. Du behöver alltså inte ha ett lånekort innan du börjar.

Om du inte har något bibliotekskort i Kungsbacka kommun kan du förbereda dig genom att fylla i blanketten: Blankett för bibliotekskort för dig under 18 år. Ta med dig blanketten till skolan ifylld och påskriven av målsman.

Blankett för bibliotekskort för dig under 18 år Länk till annan webbplats.

Återlämning

Det är viktigt att du känner till att du lånar alla dina läroböcker via biblioteket. Detta innebär att det exemplar av läroboken som hämtas ut ska återlämnas till biblioteket när läsåret är slut. Du som elev ansvarar för att det du lånar återlämnas vid lånetidens slut.

Du kan logga in och hantera dina lån via bibliotekskatalogen.

Bibliotekskatalog Länk till annan webbplats.

Borttappade böcker

Borttappade böcker ska ersättas motsvarande vad de kostar i inköp. Det tillkommer inga övriga avgifter på det material som lånats på Gymnasiebiblioteken.